Ks. Jan Rawa- proboszcz

Urodził się 22 marca 1960 r. w Rawach, syn Czesława i Aleksandry. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa w Warszawie 28 maja 1987 r. Pracował jako wikariusz w Parafii Karczew 1987-1990 oraz Piaseczno 1990- 1993. Dyrektor do spraw administracyjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu w latach 1993-1997. Proboszcz w  Parafii Słubice 1997 – 2002. Od 2002 r. był proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach, gdzie wybudował kościół wraz z całym zapleczem. Od 29 czerwca 2022 r. proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie. 

 Ks. Prałat Stanisław Łubian – rezydent

Urodził się 19 kwietnia 1941 r. w Starogrodzie, syn Jana i Genowefy. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 16 czerwca 1974 r. Pracował jako wikariusz w Parafii Jaktorów, Wesoła, Krośniewice, Brwinów, Warszawa- par. św. Wojciecha. W 1980 r. został mianowany rektorem ośrodka duszpasterskiego w Ostrowach. Był budowniczym Kościoła, plebanii oraz domu parafialnego. W 1996 r. został proboszczem Parafii Rybno. Od 31 sierpnia 2016 r. rezydent Parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie.    


Proboszczowie Parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie 

1. Pleban Stanisław( 1466- 1490)

2. Ks. Marcin Błocki( 1777)

3. Ks. Wawrzyniec Kruszewski( 1786- 1831/ 1832- 1832)

4. Ks. Fabian Hirschberger( 1832- 1836)

5. Ks. Bartłomiej Pryliński( 1837- 1839)

6. Ks. Antoni Rosiński( 1840- 1855)

7. Ks. Franciszek Siennicki( 1856- 1869)

8. Ks. Antoni Morski( 1870- 1897)

9. Ks. Józef Ojrzanowski( 1898- 1903)

10. Ks. Kajetan Kopański( 1904- 1948)

11. Ks. Antoni Wiśniewski( 1948- 1964)- budowniczy obecnego Kościoła 

12. Ks. Antoni Szyrwiński( 1964- 1973)

13. Ks. Stanisław Chaber( 1973- 1983)

14. Ks. Józef Rudzki( 1983- 2011)

15. Ks. Dariusz Kuźmiński( 2011- 2022)

16. Ks. Jan Rawa( od 2022)