Niedziela   23. 01. 2022 r. III niedziela zwykła

800       + Karola, Jacka, Krystynę i Stefana Kuźmińskich i Ewę Mancarz

1000     + Żanetę, Sabinę, Stanisławę, Ignacego, Mariana Żakowskich

1200     Msza Św. „kolędowa” dla osób, które nie mogły być w tygodniu

1700     + Mariannę i Jana Wosińskich; Halinę i Romualda Sałacińskich; Bronisławę i Józefa Mańkowskich i Adama Ciurzyńskieg

 

Poniedziałek   24. 01. 2022 r. Wsp. Św. Franciszka Salezego

1700     + Mariannę Kalota i Janusza Szostaka (od brata Zygmunta z dziećmi)

1730     + Zofię Króliczak – Msza Św. po pogrzebie

 

Wtorek   25. 01. 2022 r. Święto Nawrócenia Św. Pawła Ap.

1700     + Zofię Boczkowską (od rodziny Daneckich)

1730     + Bogumiła Bandosa – Msza Św. po pogrzebie

 

Środa    26. 01. 2022 r. Wsp. Św. Tymoteusza i Tytusa

1700     + Mariannę Orlińską i zmarłych z rodziny

1730     + Krzysztofa Sękalskiego w I r. śm.; Annę i Jana Sękalskich; Stanisławę i Władysława Maślanka; Józefę i Romana Tabarów

 

Czwartek   27. 01. 2022 r.

1700     + Leonarda Pręgowskiego (w r. śm.)

1730     + Jacka Jasińskiego

 

Piątek   28. 01. 2022 r. Wsp. Św. Tomasza z Akwinu

1630     + Piotrów Zarzeckich (syna i wnuka) oraz Igora Śniecińskiego (int. p. Małgosi)

1700     + Jacka Dziedzica – Msza Św. po pogrzebie

 

Sobota    29. 01. 2022 r.

730       + Danutę, Mariana Orlińskich; Franciszka, Tadeusza Głuchowskich i zmarłych z ich rodzin

1700     + Józefa Kalotę

1730     + Jana, Mariannę, Feliksa Orlińskich; Jana, Mariannę Buczyńskich; Tadeusza Sobczyka, Tadeusza Domagałę

 

Niedziela   30. 01. 2022 r. IV niedziela zwykła

800       + Czesława (w 15 r. śm.), Mariannę Kmiecińskich; Bronisławę i Józefa Gurdałów i zmarłych z tych rodzin

1000     + Mariannę (w r. śm.) i Mariana Nowickich

1200     za Parafian

1700     + Stanisława, Sabinę i Henryka Paruszewskich