PAMIĘTAMY:

 

 

WYPOMINKI 2021 /2022

Polećmy Panu Bogu zmarłych, których wspominamy w rocznych Wypominkach:

Módlmy się za zmarłych papieży, biskupów: bp Alojzego Orszulika – pierwszego biskupa łowickiego, bp. Józefa Zawitkowskiego – biskupa pomocniczego; zmarłych kapłanów: szczególnie ks. prał Antoniego Wiśniewskiego – budowniczego naszego kościoła, ks. prał. Józefa Rudzkiego, ks. Krzysztofa Tracza;

Módlmy się za zmarłych dobroczyńców naszej Parafii: wspierających modlitwą i ofiarami dzieło ewangelizacji i posługę duszpasterską Parafii, a także wszelkie inicjatywy parafialne.

Módlmy się za zmarłych z rodzin kapłanów posługując w naszej Parafii oraz osób pracujących w Parafii

Polećmy Panu Bogu zmarłych Świętej Pamięci:

+ Jerzego, Zofię, Jana, Grzegorza, Zofię, Franciszkę Cieślak; Kazimierza i Józefę Duch; Czesława, Janinę, Grzegorza Żakowskich; Czesławę, Mariannę i Józefa Kaczorowskich; Urszulę Włodarczyk; Pawła Śmietana; Marię i Mariana Nowakowskich; Małgorzatę i Władysława Boczkowskich

+ Stanisława, Kazimierza Wojno; Teresę, Antoniego Tempczyk; zmarłych z rodziny Salamon i Tempczyk

+ Bożenę, Stanisława i Józefa Wasilewskich

+ Władysława, Anielę, Jakuba Dadak, zmarłych z rodziny Dadak; Mariannę, Józefa, Kajetana, Mariana, Franciszka, Wiktora, Bronisława, Stanisława i zmarłych z rodziny Pręgowskich; Józefa Jabłońskiego; Janinę Kuźmińską, Jadwigę Jabłońską oraz rodzinę Ogrzebacz

+ Stanisławę i Stanisława Jeznachów; Teresę i Jerzego Jeznach oraz Andrzeja Jeznacha

+ Jana, Stanisława i Teresę Wieczorków; Mariana, Tadeusza i Irenę Jassa

+ Joannę, Ryszarda, Jana, Zygmunta Kołodziejczak; Janinę i Walentego Żakowskich

+ Weronikę, Jana, Antosię, Anię, Czesię, Stasię, Kazimierę, Stefana, Marcelego, Zofię, Andrzeja i Mariannę; Zarzyńskich; Krzysia Kowalskiego; Szymona, Katarzynę, Stanisława i Władysławę Tadeusików; uczestników bitwy pod Monte Casino; Cypriana Księżaka; Władysława Chabę; Józefa Sota i Stanisława Ducha oraz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą i spoczywających w bezimiennych mogiłach na cmentarzach tut. Parafii

+ Helenę, Stanisława, Daniela, Stefanię, Józefę i Franciszka Chłystków

+ Genowefę i Antoniego Marciniaków; zmarłych z rodziny Marciniaków i Nowaków

+ Kazimierza i Natalię Kęsków; Danutę, Konstantego Małkowskich; Władysławę, Józefa Szymańskich; Henryka Kukiełę i Józefa Marciniaka

+ Jana Pawłowskiego, Andrzeja Osińskiego; Józefa, Antoninę Borowskich; Michała Gołębiowskiego, Halinę Skorupską; Władysława, Annę Chabów; Franciszka, Mariannę Balcerzaków i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Franciszkę Orlińską, Piotra Orlińskiego, Danielę Grys, Stefana Grys i Urszulę Orlińską

+ Janinę Kowalik, dziadków Ostrowskich i Kowalików; Edwardę Kawecką, Jasia Kaweckiego; dziadków Chłystek i dziadków Kaweckich

+ Stefanię, Władysławę, Leonarda Zielińskich; Eleonorę, Jana Cechmistrzów

+ Jana i Bronisławę Byszewskich; Stefanię, Leokadię, Władysława, Józefa Buraczyńskich i Zdzisława Paducha

+ Antoniego Znajdek; Bolesława i Stanisławę Rokickich; Bonifacego i Władysławę Tomaszewskich; Piotra i Mariannę Znajdek; Andrzeja i Mariannę Sierota

+ Czesława, Ignacego i Janinę Pikula; Bronisławę i Stefana Buczyńskich; Mariannę i Ignacego Komorowskich

+ Annę i Stanisława Kaźmierskich

+ Honoratę, Stanisława, Janusza, Zofię, Jana Gontów

+ Stanisława, Barbarę, Tadeusza, Teresę, Jadwigę Owczarków oraz Czesława Trojanowicza

+ Helenę i Zygmunta Majewskich; Marię i Jana Owczarków oraz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą

+ Zbigniewa, Stanisława, Wacława, Irenę i zmarłych z rodziny Kuberów; Franciszkę, Marię, Edwarda Krzyżanowskich; Józefa Narożnego, Lucjana Gradowskiego, Kazimierę Narożną, Andrzeja Balcerskiego i Ewę Barszcz

+ Stanisława i Jarosława Ciurów

+ Henryka Sobieraj i rodzinę Sobierajów; Annę, Władysława, Edwarda i Jana Chłystków i rodzinę Chłystków; Ludwikę i Wincentego Kisiołków i rodzinę Kisiołków

+ Zofię Żakowską; Józefa, Andrzeja i Bożenę Żakowskich

+ Mariannę Owczarzak; Mariannę, Stanisława, Marka Stobieckich; Władysławę i Henryka Owczarzak

+ Ks. Prał. Antoniego Wiśniewskiego; Pawła, Ludwikę Stępień; Jana, Władysławę, Anielę, Józefa Tąderów

+ Ewę, Mieczysława, Józefa, Łapczyńskich; Zofię Sińską; Józefa, Zofię, Stanisława Żakowskich

+ Alicję, Józefę i Henryka Jeznach; Wiesława Brysiaka, Zbigniewa Bast; dziadków Białkowskich i Jeznachów

+ Janinę Łukawską; Huberta, Sławomira, Zygmunta Matuszewskich; Leokadię Józefa Fabjańczyków; Mariannę Staniaszek; Antoniego, Juliannę Mikołajewskich; zm. z rodz. Wasilewskich; Józefa, Halinę Kazimierza, Mirosława Kmiecińskich

+ Kazimierza, Konstancję, Wincentego Chłystków; Renatę Szymczak; Janinę, Stefana, Emilię, Stanisława Zielińskich; Zofię, Władysława, Ewę Kawczyńskich; Janusza Janusika; Henryka, Zygmunta, Irenę, Stanisława Chłystowskich

+ Kazimierza, Stanisława, Pawła, Mariannę, Lucynę, Annę Chabów; Tomasza, Helenę, całą rodzinę Szymańskich; Helenę i Józefa Kwiatkowskich; zm. z rodz. Stefaniaków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpięce

+ Mariannę, Irenę, Teresę, Józefa Zawadzkich

+ Marię, Henryka, Wiesława, Lecha, Roberta Czarneckich; Arkadiusza Pydyna

+ Mariana Tądera; Janinę i Stefana Zatorskich; Krystynę i Jerzego Kalinowskich

+ Stanisławę, Józefa i Mieczysława Dąbrowskich

+ Kazimierę Błaszczyk, Helenę i Jana Dąbrowskich, Władysława i Katarzynę Makowskich, Mariannę i Konstantego Błaszczyk

+ Henrykę, Kazimierza Modrzejewskich; Halinę, Janusza Stępniaków, Wiesława Bandosa i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Romana, Tymorka i zmarłych z rodziny; Ireneusza, Czesława i Annę Januszewskich; Urszulę Włodarczyk; Janinę Pędziwiatr; Waldemara – Piotra Błaszczyka

+ Eleonorę, Leonarda, Kazimierza, Dariusza Szymańskich; Barbarę, Józefa, Annę, Kajetana, Jana, Kazimierza, Stanisława, Annę, Leona Krzemińskich; zmarłych z rodziny Szymańskich i Krzemińskich

+ Mariannę, Aleksandrę, Irenę, Franciszka Gurdałów; Stanisława Adamczyka; Edwarda Tempczyka i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Wiesława Burczaniuka i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Michała, Anielę, Piotra, Helenę i Józefa Sikora; Stefana i Zofię Miedzińskich

+ Weronikę, Franciszka, Zofię, Antoniego, Stanisława, Andrzeja i Jana Kalotów; Emilię Bartłoszewską

+ Irenę, Józefa i Mirosława Jeznach; Stanisława, Jerzego Duplickich; zmarłych z rodziny Jeznachów, Chłystków, Duplickich, Sobierajów i Bożenkę Malczewską

+ Mariannę i Józefa Orlińskich; Elżbietę, Genowefę i Wincentego Krawczyk; Krystynę i Jana Sot

+ Henryka, Genowefę i Jana Wojciechowskich; Jarosława Trojanowskiego; Wacława i Józefę Pisarek

+ Janinę i Wincentego Leśkiewicz i zmarłych z rodziny; Krystynę i Józefa Lipińskich; Annę i Józefa Łażewskich

+ Helenę i Józefa Kośmidrów; Zdzisława i Kazimierza Kozłowskich; zmarłych z rodziny Kośmidrów, Urbańskich i Kozłowskich

+ Barbarę i Wojciecha Kruków; Stefanię, Adama i Kazimierza Wasilewskich, Stanisława Ciurzyńskiego i Mirosława Jeznacha

+ Mariannę i Henryka Osińskich; Krystynę i Józefa Pytel; Janinę i Leona Feligów i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Władysława, Pawła, Zofię i Stanisława Winnickich oraz Dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Mieczysława, Elżbietę Sikora; Jadwigę Stelmach; Czesława Wenerskiego; Hendryka, Jana Pisarków; Sabinę, Jana Borkowskich; Elżbietę Organek

+ Mariannę, Wandę, Franciszka i Kleofasa Chłystków

+ Jana Bednarek; zmarłych z rodziny Bednarek i Żur; zmarłych z rodziny Kobiereckich i Winnickich

+ Stanisława, Genowefę, Władysława, Annę i Piotra Wojciechowskich

+ Mariannę, Tadeusza, Ryszarda, Rózię, Józefa Jeznachów i ich rodziców

+ Janinę, Józefa, Tadeusza Kujawa i Alicję Kmiecińską

+ Mariannę Michalak; Annę Dobrodziej; Wojciecha Dobrodziej

+ Mariannę, Franciszka, Teresę, Zofię, Stanisława Żakowskich; Stefanię, Jakuba, Henryka i Antoniego Kalotów

+ Janinę, Wacława, Jana, Franciszka Kubiaków; Adama Bieńkowskiego; Eugeniusza Zarychtę oraz zmarłych z rodziny Jaworskich i Kubiaków

+ Marię, Tadeusza, Annę, Leona Kożuchowskich; Janinę, Stefana Jeznach; Kajetana, Anielę, Walentego Krzemińskich

+ Władysławę, Stefana, Piotra, Marię, Sabinę, Zenona, Tadeusza, Franciszkę, Mateusza Brzezińskich; Alinę, Janusza Dębskich; Marka Marcinkowskiego; Stanisława, Michalinę Jeznach; Franciszkę Śmigierę-Gross; Mariannę, Bronisława, Andrzeja Ostrowskich

+ Krzysztofa Dąbrowskiego i zmarłych z tej rodziny; Roberta Wieczorka; Stefana i Władysławę Stobieckich i zmarłych z tej rodziny; Mariana i Józefę Jeznach oraz dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mariannę i Henryka Chłystków

+ Marię i Antoniego Kakietek, Mariannę i Henryka Krzanowskich, Juliannę i Konstantego Kruszyńskich, Zofię i Ignacego Kakietek, Zofię i Józefa Mańkowskich, Karolinę i Leopolda Krzanowskich, Zofię Babską

+ Barbarę i Mieczysława Marciniaków; Włodzimierza, Mirosławę Marciniaków i Sławomira Cechmistrz

+ Elesandra, Ryszarda Brygołów; Stanisława, Mariannę Nastajów

+ Kazimierza, Tomasza i Halinę Pędowskich; Bronisławę, Waldemara, Mariana Pisarek

+ Sabinę i Stanisława Sałacińskich i Wojciecha Sałacińskiego

+ Teresę, Zygmunta, Eugeniusza Weronikę i Wojciecha Kisiołków; Kazimierę i Bolesława Syperków; Mariannę i Mieczysława Wieczorków; Władysławę i Bronisława Łażewskich

+ Jana, Mariannę, Stefana, Stanisławę Kornackich; Janinę, Bronisława Księżaków; Władysława Stobieckiego i całą rodzinę Kornackich

+ Stefana Żakowskiego; Franciszka i Stefanię Wilczek i zmarłych z rodziny Żakowskich

+ Stefana i Alinę Sobielarskich; Stanisława, Jana, Jadwigę, Kazimierza i Józefa Sobielarskich

+ Janinę, Stanisława, Józefa Kalota; Helenę i Jana Zatorskich

+ Helenę i Wincentego Staniaszków; Jana Dąbkowskiego i Danutę Szymańską

+ Jana Ciołkowskiego; Józefę i Piotra Smółków

+ Martę i Józefa Kalotów i Stefana Orlińskiego

+ Danutę, Edwarda, Mirosława, Helenę, Antoniego Żakowskich; Ryszarda Jamka; Władysławę, Stanisława Żakowskich

+ Stanisława, Stanisławę, Czesława Ziółkowskich; rodziców Szewczyków; dziadków Żakowskich; Halinę i Kazimierza Jędrzejewskich

+ Andrzeja, Małgorzatę, Stanisława Górzyńskich; Leonarda i Zofię Sałacińskich

+ Zofię, Jana, Kazimierza, Antoniego Orlińskich; Janinę i Bronisława Pachulskich

+ Sabinę, Władysława, Andrzeja Jasińskich; Zofię i Andrzeja Orlińskich; Adelę Kornacką; Stanisławę i Władysława Jasińskich; Władysławę i Bronisława Kornackich

+ zmarłych z całej rodziny Leśkiewiczów i Szafrańców

+ Mariannę, Władysława, Stanisława, Czesława Marciniaków; Martę, Feliksa, Grzegorza, Wojciecha Kamińskich; Sabinę, Stanisławę, Ignacego, Mariana Żakowskich oraz Żanetę Żakowską

+ Władysławę, Bronisława i Józefa Kornackich; Wandę, Władysława i Andrzeja Bartosiaków

+ Mariannę, Eugeniusza, Romana, Tadeusza Cechmistrzów

+ Halinę Kalota, Jerzego Kalota

+ Irenę, Stanisława, Janusza, Tadeusza Romanowskich

+ Stanisławę, Mariana, Mieczysława, Małgorzatę Kornackich; Elżbietę, Władysława Hryniewskich

+ Rozalię, Antoniego Majewskich; Irenę, Józefa Majewskich; Władysława Stefaniaka

+ Ryszarda, Wiesława, Stefanię i Stanisława Pisarków; Janinę i Stanisława Kalotów

+ Irenę i Jana Wilczków; Mariannę Michalską i Stanisława Sulika

+ Waleriana Żwirskiego; Jana i Czesławę Tabarów; Lidię Nawrocką i zmarłych z tych rodzin

+ Irenę i Henryka Zielińskich; Jadwigę i Stanisława Kozłowskich i zmarłych z tych rodzin

+ Stefana i Sabinę Winnickich i ich rodziców; Justynkę Orlińską i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Stanisława, Grzegorza, Juliannę, Adama i Franciszka Dąbrowskich; Helenę, Piotra i Józefa Sikorów; Jadwigę, Stanisława Kacprzaków

+ Jana, Józefa, Mariannę, Eugeniusza Kmiecińskich; Helenę, Antoniego Przanowskich; Leszka Tomaszewskiego; całą rodzinę Kmiecińskich i Przanowskich

+ Adelę, Kazimierza, Wiesława Łażewskich; Edwarda Liśkiewicz; Rozalię, Kazimierza Jerzego Marjanków i Stefana Bloch

+ Janusza Folwarskiego; Mariannę, Józefa, Edwarda Kwiecińskich; Cecylię i Franciszka Kornackich

+ Ewę, Henryka Ogrzebacz

+ Mariannę i Władysława Kornackich i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Władysławę i Franciszka Chaber; Jana Chabra i Jana Smółkę

+ Romana Tymorka; Alicję Wójcicką, Michała Anyszewskiego; Grzegorza Błaszczyka; Edmunda Toneckiego; Genowefę Dębską; Krzysztofa Świetlickiego; Iwonę Sitek

+ Lucjana, Stanisławę, Zygmunta Winnickich; Mariana, Stefanię Kaweckich

+ Władysława, Ewę Sujków i Edwarda Sujka; Wiktorię i Stanisława Sujków; Stanisława Cieślaka; Zofię, Stefana i Józefę Cieślaków

+ Elżbietę Wróblewską; Konstancję, Stanisława, Janusza Zarzyńskich; dziadków Zarzyńskich i Kalotów

+ + Władysławę, Tadeusza, Czesława, Zdzisława, Piotra Cichockich; Stanisława Kaczkowskiego; Sławomira, Jerzego Stefaniaków; Stanisławę Makowską, dziadków i wszystkich zamarłych z rodziny; kapłanów i dusze, za które nikt się nie modli

+ Stefana Winnickiego; Jana, Franciszkę Wódka

+ Jana, Stanisławę, Ludwika, Mariannę, Stanisława i Annę Orlińskich; Władysława, Jadwigę, Aleksandrę, Klementynę Jaszczak; Jarosława Trojanowskiego; Cypriana Osieckiego; Romana Lewandowskiego; Józefa Wójcika; Annę Tempczyk; s. Bernadetę Adamas

+ Agnieszkę i Bronisława Orlińskich; dziadków Orlińskich i Matuszewskich; Władysławę, Halinę, Teresę i Wiesława Dąbrowskich

+ Wiktorię, Władysławę, Jana i Franciszka Pawlickich; rodzinę Owczarków i Barbarę Brdeja

+ Helenę i Stanisława Winnickich i Piotra Sylwestrzaka

+ Leokadię, Władysława, Józefa i Stefanię Buraczyńskich; Roberta, Ryszarda, Jana, Teresę i Stanisława Wieczorków; Tadeusza Marciniaka

+ Jarosława Simińskiego; Cecylię, Mieczysława, Stanisława Dębińskich i Martę Fabisiak

+ Irenę, Wiesławę, Mariana i Stanisława Dąbrzał; Lucynę Kubiak; dziadków Ogrzebaczów i Osińskich

+ Tadeusza Jeznacha; Stanisława Kmiecińskiego; Jana i Józefę Kalinowskich; Teresę i Eugeniusza Małkowskich; Helenę i Tadeusza Strzemiecznych

+ Grzegorza Wódka i Janinę Kalinowską

+ Wandę i Józefa Sałacińskich; Alicję i Józefa Lukasek

+ Krystynę, Piotra Kęsków; Władysławę i Władysława Kęsków; Kazimierę i Jana Banasiaków; Czesławę i Adama Kułakowskich; Anastazję i Stanisława Kułakowskich; Bronisławę i Kazimierza Kowalskich; zmarłych z rodziny Kęsków, Banasiaków, Kułakowskich i Kowalskich

+ Antoninę i Stanisława Stobieckich; Janinę, Czesława Piegat; Alinę Jasińską i Helenę Rucińską

+ Danutę Szymańską; Zofię i Jana Tyśkiewicz; Mariannę, Zygmunta Gołębiowskich; Czesława i Martę Tępczyk i Mariana Pręgowskiego

+ Marcjannę i Pawła Osińskich; Lucynę, Stefana i Marka Sobczaków; Janinę Albinowską i Stanisława Dudzińskiego

+ Sabinę i Stanisława Gawłowskich; Antoninę i Franciszka Wilczków; Elżbietę i Marka Grzelaków; Mirosława Przybylskiego

+ Kazimierza Płocharczyka; Reginę Żakowską; Franciszka Żakowskiego; Bogdana Ciechoniaka

+ Elżbietę, Antoniego, Wiktora i Ryszarda Zientara; Weronikę, Cypriana i Tadeusza Winnickich

+ Karolinę, Kazimierza, Mariannę, Janinę, Władysława Pętlak; Stanisławę Jadczak, Genowefę, Jana, Jerzego Jamka; Stanisława Mitrowskiego

+ Stanisława i Bogumiłę Żakowskich; Antoniego, Stanisława, Mariannę i Mariana Łażewskich; Annę i Władysława Bartosiaków

+ Waldemara, Janinę, Jana Boreckich; Henryka Banasiaka; Tadeusza Świtacza; zmarłych z rodziny Wódków, Sobielarskich; Halinę Kuna; zmarłych z rodziny Wojciechowskich i Kęsków

+ Genowefę, Wincentego Frankowskich; Anielę, Jakuba, Sławomira Władysława Dadaków; Maryjannę Duplicką i dusze w czyśćcu cierpiące

+ zmarłych z rodzin: Kropiwnickich, Dąbrowskich, Purzeckich, Cylwików, Osieckich, Przywoźnych, Jasińskich, Żeberków, Rybakowiczów; Józefa, Mirosławę, Jana, Leokadię, Waldemara, Stefanię, Tadeusza; Piotra, Jerzego Ryszarda; zmarłych sąsiadów i znajomych; pomordowanych na Wschodzie; za tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej

+ Marię, Stanisława, Sławomira, Franciszka Cechmistrzów; Adama Orlińskiego; Jana, Mariannę Kaczorowskich; Józefa, Halinę Zielonka

+ Antoniego i Helenę, Janinę i Piotra, Jadwigę i Ryszarda Sobieraj

+ ks. Mieczysława Siemaszko; Józefa i Mariannę Tądera; Stanisławę, Janusza, Stanisława Wieczorek; Zygmunta i Stanisławę Ciurzyńskich; Krystynę Kołodyńską

+. Mariannę i Mariana Nowickich; Antoniego i Bronisławę Szepietowskich

+ Konstantego, Bronisławę, Mariana, Genowefę i Jerzego Błaszczyków; Bronisława, Halinę Druzd; Adama i Zofię Ciechoniak

+ Antoninę i Andrzeja Makowskich

+ zmarłych z rodziny Chabrów, Drewniaków i Murawskich

+ Halinę, Stanisława Sikora; Sławomira Przyłogę; Helenę, Władysława i Zbigniewa Przyłoga; Stanisława i Stanisławę Łapczyńskich; Feliksa i Zofię Sikorów

+ Wiesława Juda; Zofię i Józefa Juda; Bronisławę i Teofila Gardzińskich

+ Urszulę i Władysława Orlewskich; Zofię i Henryka Szyprowskich; Marię i Jana Orlewskich

+ Michalinę i Jana Grudniaków; Rozalię i Stanisława Tomaszkiewiczów; Jadwigę i Stanisława Sałacińskich; Mirosława i Kazimierza Gurdałów; Walerię i Antoniego Borkowskich; Józefę Gajewską; Romana Wódkę i Mariana Sałacińskiego

+ Pulcherię, Leona, Sylwestra Kopka; Justynę Gajewską

+ Danutę i Gustawa Grochowskich; Aleksandrę i Wacława Michnowskich

+ Stanisława i Otylię Jędrzejewskich i Wiesławę Kantorską

+ Helenę i Władysława Wrzesińskich; pradziadków Wojciechowskich i Wrzesińskich

+ Jana i Stanisławę Lutyńskich i Tadeusza Sikorę

+ Janinę i Józefa Duplickich

+ Gabrysię, Hanię i Krzysia Zimińskich; Stanisława, Jerzego, Zuzannę i Antoniego Zimińskich; Szymona, Katarzynę, Mariannę Jagodów

+ Salomeę, Jerzego, Stanisława Szczepańskich; Józefa i Mariannę Szczepańskich; Apolonię i Wawrzyńca Ząbczyńskich i zmarłych z rodziny

+ Janinę i Leonarda Księżaków; Feliksę i Konstantego Tempczyk

+ Kazimierę i Henryka Stobieckich

+ Anastazję i Jerzego Żakowskich; Kazimierę i Franciszka Mikołajczyków, Jana Opalę

+ Helenę i Kazimierza Wolskich

+ Bronisławę, Władysława, Kazimierza Ozimków; Władysławę Duplicką

+ Mariannę i Stefana Wierzbickich

+ Stanisławę, Władysława Palasików; Helenę i Tadeusza Odolczyków

+ Agatę, Eugeniusza i Janusza Sikora

+ Mariannę i Antoniego Orlińskich; Mariannę i Zygmunta Łapczyńskich

+ Stanisława, Bogusława, Zofię i Antoniego Siewiera

+ Henryka, Cypriana i Genowefę Księżak

+ Pawła i Mariana Szymaniaków

+ Mariannę i Tadeusza Wernik

+ Sabinę, Henryka i Stanisława Paruszewskich

+ Stanisławę Dąbrowską; Romana i Bogdana Dąbrowskich oraz Honoratę

+ Janinę i Michała Pastuszko; Olgę i Stanisława Wiśniewskich; zmarłych z rodziny Pastuszko i Wiśniewskich

+ Karolinę, Kazimierza, Mariannę, Janinę, Władysława Pętlak; Stanisławę Jadczak; Genowefę, Jana, Jerzego Jamka i Stanisława Mitrowskiego

+ Ludwikę Włodarczyk z. d. Kędzia

+ Piotra, Rafała, Renatę Gawłowskich; Helenę, Łukasza i Józefa Ciurę; Marię Pajda, Marię, Józefa, Stanisława Fabisiaków

+ Stanisława, Zuzannę, Antoniego, Józefę i Józefa Chłystek

+ Marię i Tadeusza Kożuchowskich; Annę, Leona Kożuchowskich; Janinę i Stefana Jeznach; Kajetana, Anielę i Walentego Krzemińskich

+ Annę, Mariana i Kubę Ciechomskich

+ Stanisława Kuźmińskiego; Ryszarda Zakościelnego; Adama i Filomenę Milczarek; Grzegorza Vibert

+ Władysława i Wiesławę Boreckich

+ Kazimierę, Józefa, Grzegorza Smółka i Franciszka Wesołowskiego

+ Irenę, Zygmunta i Mirosława Trojanowiczów; Jadwigę i Mariana Sejdak

+ Janinę, Stanisława i Józefa Kalotów; Helenę i Jana Zatorskich

+ Bożenę Wasilewską i dziadków Boguckich

+ Tadeusza, Reginę, Jana Zagajewskich; Janinę, Stefana Piotrowskich; Bronisławę, Leona Bednarek; Kazimierę i Juliana Ziąbskich

+ Wiktorię i Mariana Rząp i Józefa Żakowskiego

+ Wiesława Kamińskiego; Eugenię, Stanisława Bluszcz; rodzinę Majorków

+ Otylię, Wacława, Zofię Kozłowicz; Marka i Adama Wojciechowskich

+ Józefa Kalotę; Halinę i Ludwika Błaszczyków; zmarłych z rodziny Kalotów i Błaszczyków

+ Honoratę i Jana Kisiołków; Pelagię, Stanisława i Józefa Kiszelewskich

+ Janinę i Eugeniusza Walczaków; Zofię, Stefana Tadeusików

+ Damiana i Krzysztofa Papierowskich; Kazimierza Klimczewskiego i Władysławę Wieczorek

+ Annę, Henryka, Helenę Nowickich; Edwarda, Henryka i Zofię Jamków

+ Halinę Żakowską; Jacka, Ireneusza Żakowskich; zmarłych z rodziny Kluczyków i Ignatowskich

+ Sabinę, Stanisława i Marka Siek; Kazimierę i Henryka Trojanowiczów

+ Halinę, Krzysztofa i Ireneusza Żakowskich; Mariannę Chłystek; Czesława i Czesławę Chłystek i wszystkich zmarłych z rodziny

+ Kazimierza, Kazimierę i Helenę Orlińskich

+ Bronisława, Franciszka, Ryszarda i zmarłych z rodziny Białas

+ Stanisława, Stanisławę, Michalinę i Mateusza Bartosiaków

+ Halinę o Kazimierza Łapczyńskich oraz babcie i dziadków

+ Janinę i Stanisława Smolińskich i wszystkich zmarłych z rodziny Smolińskich

+ Krystynę i Józefa Winnickich

+ Genowefę, Ludwika, Piotra Kalotów; Helenę, Szczepana Winnickich; dziadków Kalotów i Kowalskich

+ Bronisławę, Józefa, Edwarda Chabrów; Adama, Janinę, Grażynę, Mariannę, Władysława, Mieczysława Chudzyńskich; Zofię, Henryka, Jana Chudzyńskich; Mariannę i Lucjana Winnickich; Władysławę i Stanisława Chudzyńskich; Tadeusza Winnickiego i Aleksandra Kubiaka; całą rodzinę Chabrów i Chudzyńskich; ks. prał. Józefa Rudzkiego i ks. Krzysztofa Tracza; poległych w obronie Krzyża i Ojczyzny

+ Leonarda Pręgowskiego; Józefę, Franciszka, Mariannę Błaszczyków

+ Ryszarda, Aleksandra Kwiatkowskich; zmarłych z rodziny Misztalskich i Kwiatkowskich

+ Genowefę, Władysława i Stanisława Wojciechowskich; Rozalię i Feliksa Zimochockich; Joannę Milczarek; Annę i Piotra Wojciechowskich

+ Andrzeja Włodarczyka; Lucynę i Kazimierza Odolczyk

+ Stanisławę i Stanisława Kielak; Mieczysława Kielak; dziadków Wilanowskich i Kielaków i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Irenę i Józefa Lipińskich; Zofię i Franciszka Lipińskich

+ Wiktora, Katarzynę, Krystynę i Andrzeja Kisiołków

+ Adama, Teresę, Jarosława Krakowiaków i Stefana Wyględowskiego

+ Stanisława Czerwińskiego

+ Janinę, Stefana Zielińskich; Jana Targaszewskiego; Renatę Szymczak

+ Kamila Winnickiego

+ Romana, Ryszarda i Józefę Gonta

+ Marię, Feliksa Śmigierów; Zofię, Jerzego Mikołajewskich i Hannę Racką

+ Mariana, Józefa, Bronisławę Gadzinowskich; Annę Łażewską

+ Helenę Cybularczyk

+ Andrzeja Adamczyka; Wandę Bartosiak; Józefa, Eugenię, Mariannę, Mariannę, Walentego Adamczyk; Lucynę i Edwarda Białkowskich; Kazimierza Cyronka; Kazimierza Szulborskiego, Jerzego Jasińskiego; całe rodziny Adamczyków, Groneckich i Bartosiaków

+ Stefanię, Władysława i Mieczysława Ambroziaków

+ Stanisławę i Józefa Mikołajewskich

+ Remigiusza Janiaka

 

 


MSZA ŚW. ZBIOROWA – LISTOPAD 2021

+ Jerzego, Zofię, Jana, Grzegorza, Zofię, Franciszkę Cieślak; Kazimierza i Józefę Duch; Czesława, Janinę, Grzegorza Żakowskich; Czesławę, Mariannę i Józefa Kaczorowskich; Urszulę Włodarczyk; Pawła Śmietana; Marię i Mariana Nowakowskich; Małgorzatę i Władysława Boczkowskich

+ Stanisława, Kazimierza Wojno; Teresę, Antoniego Tempczyk; zmarłych z rodziny Salamon i Tempczyk

+ Bożenę, Stanisława i Józefa Wasilewskich

+ Genowefę, Piotra i zmarłych z rodziny Góreckich i Króliczaków; Martę, Adama i zmarłych z rodziny Majszak i Mamcarz

+ Władysława, Anielę, Jakuba Dadak, zmarłych z rodziny Dadak; Mariannę, Józefa, Kajetana, Mariana, Franciszka, Wiktora, Bronisława, Stanisława i zmarłych z rodziny Pręgowskich; Józefa Jabłońskiego; Janinę Kuźmińską, Jadwigę Jabłońską oraz rodzinę Ogrzebacz

+ Józefa, Teodozję i Henryka Wiśniewskich; Stanisława i Genowefę Błędowskich i Salomeę Małecką

+ Genowefę i Antoniego Marciniaków; zmarłych z rodziny Marciniaków i Nowaków

+ Joannę, Ryszarda, Jana, Zygmunta Kołodziejczak; Janinę i Walentego Żakowskich

+ Stefanię, Władysławę, Leonarda Zielińskich; Eleonorę, Jana Cechmistrzów

+ Katarzynę i Ryszarda Barcińskich; Feliksę, Stanisława i Jakuba Boczkowskich

+ Honoratę, Stanisława, Janusza, Zofię, Jana Gontów

+ Lucynę, Lucjana, Czesława, Krzysztofa, Jana Jasińskich

+ Jana Pawłowskiego, Andrzeja Osińskiego; Józefa, Antoninę Borowskich; Michała Gołębiowskiego, Halinę Skorupską; Władysława, Annę Chabów; Franciszka, Mariannę Balcerzaków

+ Kazimierę i Władysława Kucińskich i Stanisława Ciurę

+ Ks. Józefa Rudzkiego i ks. Krzysztofa Tracza; zmarłych z rodziny Zarzyckich, Zarzeckich, Holiczków, Kucińskich, Polakowskich, Eugenię Ignaciuk, Igora Śniecińskiego, Stanisława Kowalskiego, Kasię i Bożenkę Troszczyńskie; Kazimierza i Alinę Mikołajczyk i Wiesława Chmielewskiego

 

Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek…

 

+ Zbigniewa, Stanisława, Wacława, Irenę i zmarłych z rodziny Kuberów; Franciszkę, Marię, Edwarda Krzyżanowskich; Józefa Narożnego, Lucjana Gradowskiego, Kazimierę Narożną, Andrzeja Balcerskiego i Ewę Barszcz

+ Reginę i Leszka Zarzyńskich

+ Stanisława i Jarosława Ciurów

+ Henryka Sobieraj i rodzinę Sobierajów; Annę, Władysława, Edwarda i Jana Chłystków i rodzinę Chłystków; Ludwikę i Wincentego Kisiołków i rodzinę Kisiołków

+ Zofię Żakowską; Józefa, Andrzeja i Bożenę Żakowskich

+ Alicję, Józefę i Henryka Jeznach; Wiesława Brysiaka, Zbigniewa Bast; dziadków Białkowskich i Jeznachów

+ Janinę Łukawską; Huberta, Sławomira, Zygmunta Matuszewskich; Leokadię Józefa Fabjańczyków; Mariannę Staniaszek; Antoniego, Juliannę Mikołajewskich; zm. z rodz. Wasilewskich; Józefa, Halinę Kazimierza, Mirosława Kmiecińskich

+ Kazimierza, Konstancję, Wincentego Chłystków; Renatę Szymczak; Janinę, Stefana, Emilię, Stanisława Zielińskich; Zofię, Władysława, Ewę Kawczyńskich; Janusza Janusika; Henryka, Zygmunta, Irenę, Stanisława Chłystowskich

+ Kazimierza, Stanisława, Pawła, Mariannę, Lucynę, Annę Chabów; Tomasza, Helenę, całą rodzinę Szymańskich; Helenę i Józefa Kwiatkowskich; zm. z rodz. Stefaniaków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

+ Mariannę, Irenę, Teresę, Józefa Zawadzkich

+ Marię, Henryka, Wiesława, Lecha, Roberta Czarneckich; Arkadiusza Pydyna

+ Mariana Tądera; Janinę i Stefana Zatorskich; Krystynę i Jerzego Kalinowskich

+ Stanisławę, Józefa i Mieczysława Dąbrowskich

+ Kazimierę Błaszczyk, Helenę i Jana Dąbrowskich, Władysława i Katarzynę Makowskich, Mariannę i Konstantego Błaszczyk

+ Henrykę, Kazimierza Modrzejewskich; Halinę, Janusza Stępniaków, Wiesława Bandosa i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Romana, Tymorka i zmarłych z rodziny; Ireneusza, Czesława i Annę Januszewskich; Urszulę Włodarczyk; Janinę Pędziwiatr; Waldemara – Piotra Błaszczyka

+ Eleonorę, Leonarda, Kazimierza, Dariusza Szymańskich; Barbarę, Józefa, Annę, Kajetana, Jana, Kazimierza, Stanisława, Annę, Leona Krzemińskich; zmarłych z rodziny Szymańskich i Krzemińskich

 

Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek

 

+ Mariannę, Aleksandrę, Irenę, Franciszka Gurdałów; Stanisława Adamczyka; Edwarda Tempczyka, zmarłych z rodziny; dusze w czyśćcu cierpiące, dusze niemające znikąd ratunku

+ Wiesława Burczaniuka i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Michała, Anielę, Piotra, Helenę i Józefa Sikora; Stefana i Zofię Miedzińskich

+ Weronikę, Franciszka, Zofię, Antoniego, Stanisława, Andrzeja i Jana Kalotów; Emilię Bartłoszewską

+ Irenę, Józefa i Mirosława Jeznach; Stanisława, Jerzego Duplickich; zmarłych z rodziny Jeznachów, Chłystków, Duplickich, Sobierajów i Bożenkę Malczewską

+ Mariannę i Józefa Orlińskich; Elżbietę, Genowefę i Wincentego Krawczyk; Krystynę i Jana Sot

+ Mariannę Duplicką; Władysława Duplickiego; Małgorzatę, Tadeusza i Stefana Kubiaków

+ Henryka, Genowefę i Jana Wojciechowskich; Jarosława Trojanowskiego; Wacława i Józefę Pisarek

+ Bożenę i Zdzisława Niteckich; zmarłych z rodziny Niteckich, Sprucińskich i Boreckich; ks. Stanisława Pakiełę; dzieci poczęte a nienarodzone

+ Janinę i Wincentego Leśkiewicz; Krystynę i Józefa Lipińskich

+ Helenę i Józefa Kośmidrów; Zdzisława i Kazimierza Kozłowskich; zmarłych z rodziny Kośmidrów, Urbańskich i Kozłowskich

+ Barbarę i Wojciecha Kruków; Stefanię, Adama i Kazimierza Wasilewskich, Stanisława Ciurzyńskiego i Mirosława Jeznacha

+ Mariannę i Henryka Osińskich; Krystynę i Józefa Pytel; Janinę i Leona Feligów i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Władysława, Pawła, Zofię i Stanisława Winnickich oraz Dusze w czyśćcu cierpiące.

+ Mieczysława, Elżbietę Sikora; Jadwigę Stelmach; Czesława Wenerskiego; Hendryka, Jana Pisarków; Sabinę, Jana Borkowskich; Elżbietę Organek

+ Mariannę, Wandę, Franciszka i Kleofasa Chłystków

+ Jana Bednarek; zmarłych z rodziny Bednarek i Żur; zmarłych z rodziny Kobiereckich i Winnickich

 

Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek…

 

+ Stanisława, Genowefę, Władysława, Annę i Piotra Wojciechowskich

+ Mariannę, Tadeusza, Ryszarda, Rózię, Józefa Jeznachów i ich rodziców

+ Janinę, Józefa, Tadeusza Kujawa i Alicję Kmiecińską

+ Mariannę Michalak; Annę Dobrodziej; Wojciecha Dobrodziej

+ Mariannę, Franciszka, Teresę, Zofię, Stanisława Żakowskich; Stefanię, Jakuba, Henryka i Antoniego Kalotów

+ Janinę, Wacława, Jana, Franciszka Kubiaków; Adama Bieńkowskiego; Eugeniusza Zarychtę oraz zmarłych z rodziny Jaworskich i Kubiaków

+ Marię, Tadeusza, Annę, Leona Kożuchowskich; Janinę, Stefana Jeznach; Kajetana, Anielę, Walentego Krzemińskich

+ Krzysztofa, Aleksandrę, Bolesława i wszystkich zmarłych z rodziny Buczyńskich; Halinę Kołodyńską; Albinę, Helenę, Jana, Zdzisława, Janinę Romanowskich i wszystkich zmarłych z rodziny Romanowskich, dusze w czyśćcu cierpiące, poległych w walkach za Ojczyznę Polskę i dzieci nienarodzone

+ Władysławę, Stefana, Piotra, Marię, Sabinę, Zenona, Tadeusza, Franciszkę, Mateusza Brzezińskich; Alinę, Janusza Dębskich; Marka Marcinkowskiego; Stanisława, Michalinę Jeznach; Franciszkę Śmigierę-Gross; Mariannę, Bronisława, Andrzeja Ostrowskich

+ Antoniego, Władysława, Zofię Trojanowskich; Helenę i Tadeusza Strzemiecznych

+ zmarłych z rodzin: Osieckich, Purzeckich, Cylwików, Olędzkich, Kaczyńskich, Piaseckich, Orlińskich i dusze w czyśćcu cierpiące

+ Olgę Sicińską; Jana i Annę Dańko; Zofię i Władysława Kaczmarek

+ Michała, Cecylię, Władysława Sujka; Barbarę Wargocką; Stanisławę, Józefa Żakowskich; Edwarda, Piotra Kaweckich; Zofię, Zygmunta Góreckich i Joannę Ryciak

+ zmarłych z rodziny Kupców i Chłystków oraz Barbarę Łapczyńską

+ Wiesławę, Irenę, Mariana i Stanisława Dąbrzał

+ Ewę, Józefa, Zofię, Wojciecha Winnickich; Martę, Jerzego i Alinę Winnickich

+ Annę, Józefa, Antoniego Wilczków oraz Weronikę Sikora

+ Wincentego, Genowefę i Eugeniusza Banasiaków; Bronisławę i Bronisława Kowalskich

+ Edwarda, Leonarda, Władysławę Tempczyków; Franciszka i Marianne Gurdałów

+ Irenę Borek

+ Barbarę Tyszkiewicz

+ Krzysztofa Dąbrowskiego i zmarłych z tej rodziny; Roberta Wieczorka; Stefana i Władysławę Stobieckich i zmarłych z tej rodziny; Mariana i Józefę Jeznach oraz dusze w czyśćcu cierpiące

+ Barbarę i Mieczysława Marciniaków; Włodzimierza, Mirosławę Marciniaków i Sławomira Cechmistrz

+ Władysławę i Andrzeja, Marcjanny i Andrzeja Zakościelnych

+ Władysławę, Tadeusza, Czesława, Zdzisława, Piotra Cichockich; Stanisława Kaczkowskiego; Sławomira, Jerzego Stefaniaków; Stanisławę Makowską, dziadków i wszystkich zamarłych z rodziny; kapłanów i dusze, za które nikt się nie modli

+ Jana, Stanisławę, Ludwika, Mariannę, Stanisława i Annę Orlińskich; Władysława, Jadwigę, Aleksandrę, Klementynę Jaszczak; Jarosława Trojanowskiego; Cypriana Osieckiego; Romana Lewandowskiego; Józefa Wójcika; Annę Tempczyk; s. Bernadetę Adamas

 

Zdrowaś Mario… Wieczny odpoczynek…


 

PAMIĘTAMY

Ksiądz prałat Józef Rudzki urodził się 10 maja 1936 w Narkiewiczyźnie niedaleko Płocka. Jego rodzicami byli Franciszek Rudzki i Bronisława Radecka. Miał dwóch braci i jedną siostrę – Jadwigę. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie gdzie 20 czerwca 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako wikariusz pracował przez dwa lata w Jazgarzewie, w parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim, w parafii p.w. św. Zygmunta w Warszawie oraz w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Tę ostatnią posługę wikariusza najczęściej wspominał mówiąc o pracy ze studentami, która dawała mu wiele radości. W 1983 roku – mając 47 lat został proboszczem w parafii Narodzenia N.M.P w Młodzieszynie, gdzie przez 28 lat – do osiągnięcia wieku emerytalnego w roku 2011 ofiarnie służył tej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Prałat był też 24 lata (od 1974 r.) referentem ds. Papieskich dzieł misyjnych, najpierw w archidiecezji warszawskiej a następnie w diecezji łowickiej. W roku 1995 został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, a w roku 2009 został mianowany kanonikiem archikolegiackiej kapituły łęczyckiej – prałatem. Zmarł 23 stycznia 2014 r.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. AMEN