Ksiądz prałat Józef Rudzki urodził się 10 maja 1936 w Narkiewiczyźnie niedaleko Płocka.

Jego rodzicami byli Franciszek Rudzki i Bronisława Radecka. Miał dwóch braci i jedną siostrę – Jadwigę – która dzisiaj jako jedyna pozostała z rodzeństwa.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie

a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie gdzie 20 czerwca 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Jako wikariusz pracował przez dwa lata w Jazgarzewie, w parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim, w parafii p.w. św. Zygmunta w Warszawie oraz w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Tę ostatnią posługę wikariusza najczęściej wspominał mówiąc o pracy ze studentami, która dawała mu wiele radości.

W 1983 roku – mając 47 lat został proboszczem w parafii Narodzenia N.M.P w Młodzieszynie, gdzie przez 28 lat – do osiągnięcia wieku emerytalnego w roku 2011 ofiarnie służył tej wspólnocie parafialnej.

Ksiądz Prałat był też 24 lata (od 1974 r.) referentem ds. Papieskich dzieł misyjnych, najpierw w archidiecezji warszawskiej a następnie

w diecezji łowickiej.

W roku 1995 został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, a w roku 2009 został mianowany przez obecnego z nami Ks. Biskupa Ordynariusza kanonikiem archikolegiackiej kapituły łęczyckiej – prałatem.

Zmarłego Księdza Prałata osobiście bliżej poznałem po mianowaniu mnie na następcę ks. prałata dwa i pół roku temu… i poczytuję to sobie dzisiaj za łaskę od Pana Boga. Doświadczyłem od Niego wielkiej życzliwości i dobroci. Był dla mnie człowiekiem wielkiej kultury, łagodności

i pracowitości. Kochał Kościół i swoją modlitwą i pokorą, ale także konkretna pomocą dawał piękne kapłańskie świadectwo.

Ks. Prałat odszedł od nas nagle – w ostatni czwartek o godz. 23.00, po planowanym i przygotowywanym wcześniej zabiegu medycznym

w szpitalu w Grodzisku. Nikt z nas nie myślał, że tak ten zabieg się zakończy.

Proszę wszystkich o modlitwę w Jego intencji.

/Życiorys ks. prał. Józefa Rudzkiego przedstawiony przez ks. proboszcza podczas Mszy Św. pogrzebowej/