Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

Ogłoszenia 21.04.2024 Niedziela Dobrego Pasterza

Ogłoszenia duszpasterskie – IV Niedziela Wielklanocna – rok B – 21 kwietnia 2024

  1. W dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.
  2. We wtorek obchodzić będziemy Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy w codziennym zabieganiu czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, a także w intencji biskupa Administratora Apostolskiego naszej diecezji Wojciecha.
  3. W czwartek przypada  Święto Świętego Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem modlitwy o urodzaje. Chociaż specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają w szóstym tygodniu okresu paschalnego, chciejmy w codziennej, osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby one przyniosły obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.
  4. Polecamy lekturę prasy katolickiej.


***************************************
SPRAWY  CMENTARNE:

Prosimy o:
– zabieranie niepotrzebnych dekoracji grobów, które są możliwe do przydomowych koszy!!!
W styczniu była podwyżka ceny składowania śmieci, zapowiadają w połowie roku kolejną.

– segregowanie śmieci do specjalnych dużych worków, które są opisane

– nie przywożenie żadnych śmieci z domów

regulowanie prawa dysponowania grobami – każdy mający pod opieką grób bądź groby winien mieć to potwierdzone na piśmie. W związku z zapowiadanymi podwyżkami cen śmieci – lepiej się zmobilizować wcześniej.

wszelkie prace budowlane – rozbieranie starych pomników, budowanie nowych, itp. – muszą być zgłaszane do proboszcza.

– pozostałości po rozbiórce starych grobów, zobowiązani są zabierać ci, którzy te prace wykonują. Nie można tego składować na miejscu.
==================

Pogrzeb:
– w poniedziałek o godzinie 13.00  + Stanisławy Sobieraj z Juliopola . Wieczny odpoczynek…..