Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

Proboszcz: Ks. Jan Rawa – w parafii od lipca 2022 roku.
Wyświęcony przez kard. Józefa Glempa 28 maja 19987r. Był wikariuszem w Karczewie i Piasecznie. Następnie dyrektorem d/s gospodarczych w Seminarium Duchownym w Łowiczu, odpowiedzialnym za remont koszarów po wojsku radzieckim i przystosowaniu do wymogów Seminarium Duchownego. Następnie proboszczem w Słubicach  i kolejno proboszczem tworzącym nową wspólnotę Parafialną i budowniczym Kościoła  Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. 

Prałat: Ks. Stanisław Łubian – ksiądz emeryt
Ksiądz Stanisław do naszej parafii przyszedł z Rybna, gdzie był proboszczem przez 20 lat, po przejściu na emeryturę w czerwcu 2016 r.
Ksiądz Stanisław Łubian, syn Jana i Genowefy, urodził się 19.04.1941r. w Nowym Starogrodzie.
Początkowo był organistą u pierwszego proboszcza, budowniczego parafii M.B. Częstochowskiej w Starogrodzie, ks. Feliksa Nowaka. On też pokierował dalszym kształceniem przyszłego księdza. 0trzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 16.06.1974r. Następnie posługiwał w wielu parafiach m.in. jako dziekan dekanatu Sochaczew posiadając godność kanonika.
Budowniczy kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach, dokąd został skierowany w 1980 r. przez Prymasa Wyszyńskiego do utworzenia nowej placówki duszpasterskiej. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w 1983 roku, a oficjalnie parafia została utworzona 1 czerwca 1984 r. dekretem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Ksiądz Stanisław był tam proboszczem przez 18 lat.
Źródło: https://www.rybno.waw.pl/kartoteka_regionalna/cukrownia_ks_Lubian.pdf