Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

Intencje mszy świętych w kwietniu 2024 roku

13 kwietnia – sobota
16.00
ślub: Justyna Duplicka i Michał Błaszczyk
17.00
 + za Krystynę, Bogusława, Pawła Kacprzaków    
***********************************************

14 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna
08.00 – + za Genowefę, Wincentego Frankowskich; Anielę, Jakuba, Sławomira, Władysława, Krystynę, Józefa Dadaków; Jana Sejdaka; Mariannę Duplicką; dusze w czyśćcu cierpiące
10.00 – za Parafian
M.P. + za Czesława Rawę – greg. 8
12.00 + za Irenę, Wiesławę, Mariana, Stanisława Dąbrzałów; dziadków Ogrzebaczów i Osińskich
chrzty 
***********************************

15 kwietnia – poniedziałek
+ za Czesława Rawę – greg. 9
17.00 + za Olgę Siecińską; rodziców z obu stron; Władysława, Barbarę Borkowskich; Stanisława Bańkę    
17.30 + za Marka, Jakuba, Jana, Władysławę, Kazimierza Tąderów; Mariana i Mieczysława Ciurów ***********************************

16 kwietnia – wtorek
+ za Czesława Rawę – greg. 10
17.00 – BRACTWO SZKAPLERZNE
+ za Stefanię Zielińską (3 r.śm), Jana, Eleonorę Cechmistrzów; Weronikę i Józefa Fastynów
17.30 – + za Krzysztofa Winnickiego ( 27 r.śm)
*****************************************

17 kwietnia  – Środa
+ za Czesława Rawę – greg. 11
17.30 – Nowenna i msza w intencjach nowennowych

Intencje stałe za zmarłych:

+ za Aleksandrę, Czesława, Kamilę, Jana, Helenę, Jana, Mieczysława, Antoniego oraz zmarłych z rodziny 
+ za Zdzisława, Halinę i Marka Stanickich 
+ za Mariusza 
+ za zmarłych z rodziny Skłodowskich, Wojtkowskich, Wyszołmierskich; Nowaków i Nienałtowskich, Trzaskowskich
 + za Mieczysława Pilarskiego
————————————————
Intencje czasowe za zmarłych: 
+ za Janinę Soseńską (pp) – int. 9
+ za Bogusława Targaszewskiego (pp) – int. 9
+ za Mariannę Pawłowską – int. 9
+ za Zygmunta Garczyńskiego – (pp) – int. 8
+ za Władysławę (1 r.śm) i Stefana Wyględowskich; Teresę, Jarosława, Adama Krakowiaków – int. 8
+ za Alfredę Wasilewską – (
od wnuków i prawnuków) – int. 8
+ za Kazimierza i Zofię Chłystków oraz rodziców – int. 7
+ Kazimierza Grzybowskiego) 22 r.śm) – int. 6
+ za Andrzeja Żakowskiego
(od Henryka Niewiadomskiego z rodziną) – int. 6
+ za Ryszarda Łażewskiego
(pp) – int. 6
+ za Jana, Józefa, Eugeniusza, Mariannę Kmiecińskich – int. 4
+ za Joannę, Jana, Stanisławę, Czesława, Tadeusza, Irenę – int. 4  

+ za Józefa, Apolonię, Józefę, Stanisława Janiszewskich – int. 3
+ za Ryszarda, Roberta, Stanisława, Jana Wieczorków – int. 3
+ za Saszę, Olę, Mikołaja, Anastazję, Fedora, Marynę, Andrzeja, Martę, Zenona – int. 2
+ za Annę ( 3 r.sm) i Stanisława Kwiatkowskich – int. 2
+ za Rafała Lewandowskiego ( 1 r.śm) – int. 1
+ za Danutę Grochowską (5r.śm) – int. 1   

———————————————–
Intencje stałe za żywych
 

– o błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii, o światło i Dary Ducha św. oraz zdrowie
– o zdrowie i błogosławieństwo dla Teresy, Celiny, Heleny, Zosi, Agnieszki i ich rodzin 
– za dzieci i młodzież, by kochały Chrystusa oraz były wierne Ewangelii i Kościołowi
– o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii oraz o światło Ducha św. dla kleryków naszego Seminarium 
– o błogosławieństwo dla Bartosza, naszego kleryka – o prowadzenie i światło Ducha św. podczas studiów seminaryjnych 
– o nawrócenie dla Andrzeja 
– o błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w rodzinach:  Malinowskich, Szychowskich, Szymczuków, Stanickich, Gabrychów, Maratów, Zarębskich, Kazusków, Olejniczaków, Jareckich, Rochalskich, Pietrzaków, Mirgosów, Dobrzyńskich, Kołaczów, Trzaskowskich, Podłogów
– o uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie, przebaczenie, uświęcenie oraz pojednanie dla Roberta, Marcina, Michała, Rafała, Mariusza, Marcina, Andrzeja, Grzegorza oraz Marka
– o opiekę, zdrowie i potrzebne łaski dla Elżbiety i Michała Skłodowskich oraz całej rodziny; dla Grażyny i Antoniego, Ewy i Mirosława, Marty i Mateusza oraz ich rodzin
– o zdrowie dla Michała i błogosławieństwo dla rodziny 
– o potrzebne łaski dla Siostry Małgorzaty
– o zdrowie i potrzebne łaski dla Ewy Celińskiej
– o zgodę i pokój w rodzinie Karczów
 
——————————-

Intencje czasowe za żywych: 
– o zdrowie dla Alicji – int. 9
– o zdrowie dla Barbary Skrzyneckiej – int. 8
– o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę dla Agnieszki i jej rodziny – int. 6
– o zdrowie dla Sławka, Aleksandry i Aleksandra – int. 4
– o zdrowie, potrzebne laski i opiekę dla rodziny Dąbrowskich – int. 4
– w pewnej intencji – int. 2
– dziękczynna za posługę kapłanów w naszej Parafii oraz o opiekę – int. 2
– o zdrowie oraz opiekę dla Michała, Igora, Włodzimierza, Wasyla, którzy walczą na wojnie w Ukrainie – int. 2
– o zdrowie dla Dominiki, Romana, Michała, Jakuba Chruślińskich – int. 2
– o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomasza Gałaja i dla rodziny – int. 2
  


*********************************************
18 kwietnia – czwartek
+ za Czesława Rawę – greg. 12
17.00 – RODZINY SZENSZTACKIE
+ za Czesławę, Stanisława, Zenona Duplickich; Edmunda Gawłowskiego
17.30 + za Tadeusza Kornackiego
**************************************

19 kwietnia – piątek
+ za Czesława Rawę – greg. 13
17.00 + za Ryszardę i Aleksandra Kwiatkowskich   
17.30 + za Teresę, Mariannę, Franciszka, Zofię, Stanisława Żakowskich; Stefanię, Jakuba, Antoniego, Henryka Kalotów    
*******************************

20 kwietnia – sobota

+ za Czesława Rawę – greg.14 

16.00 – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy i Ryszarda Gajewskich z racji 45 rocznicy sakramentu małżeństwa
17.00 – + za Władysława Chodonia (7 r.śm); Józefę, Genowwefę, Konstantego, Marię, Jerzego Osińskich
**************************************

21 kwietnia  – IV Niedziela Wielkanocna   
08.00 – ZBIOROWA:
1) – o pokój, narodową zgodę oraz opiekę Maryi nad Polską, naszą Ojczyzną 
2) + za Danutę Szymańską (r.śm)
3) + za Filomenę Milczarek (11 r.śm)
4) + za Józefa, Genowefę, Zygmunta, Krystynę Orlińskich
5) + za Joannę Madej; Jana, Martynę i Fiodora Procił; Mikołaja i Anastazję Iwasiuk 
10.00 – za Parafian
M.P. + za Czesława Rawę – greg. 15
12.00 + za Barbarę (10 r.śm), Wiesława Hryniewieckich; Józefę i Romana Tabarów; Magdalenę i Bohdana Grodzkich
*****************************************

22 kwietnia – Poniedziałek
17.00 + za Krzysztofa Dachowskiego (3 r.sm)
 
 + za Czesława Rawę – greg. 16
*************************************************

23 kwietnia – Wtorek – Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski
+ za Czesława Rawę – greg. 17
17.00 + za Wojciecha Owczarka; Józefa i Marię Duplickich; Józefa i Janinę Owczarków   
17.30 + za Kazimierę, Kazimierza, Stanisławę, Zygmunta Ciurzyńskich; Mariannę, Tomasza Sałacińskich; Wiesława Staniaszka
*********************
24 kwietnia – Środa – wspomnienie św. Jerzego
+ za Czesława Rawę – greg. 18
17.30 – Nowenna i msza w intencjach nowennowych
************************************************

25 kwietnia – Czwartek – Święto Św. Marka Ewangelisty
 + za Czesława Rawę – greg. 19
17.30 – + za Janinę, Mariannę, Wincentego, Henryka Salamonów; Teresę Brodowska
***************************************

26 kwietnia – Piątek
+ za Czesława Rawę – greg. 20
17.00 – + za Jana, Sławomira, Tadeusza Ignatowskich
17.30
– dziękczynno – błagalna za 76 lat  życia Marii Kiszelewskiej  
******************************************

27 kwietnia – Sobota  
+ za Czesława Rawę – greg. 21
17.00 – + za Krystynę, Teodora Stępniaków; Stefanię, Henryka Dmochów; babcie i dziadków
17.30
– + za Martę Szymczak – Radzką; Stefana Piątkowskiego
*******************************************

28 kwietnia – V Niedziela Wielkanocna
08.00
– + za Czesławę Hałas  
10.00 – za Parafian
M.P. + za Czesława Rawę – greg. 22
12.00+ za Agnieszkę, Bronisława, Stanisława, Piotra Orlińskich; Pawła i Agatę Wojciechowskich *************************************

29 kwietnia – Poniedziałek- Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, doktora Kościoła, Patronki  Europy
17.00 + za Alicję i Henryka Koblów; Janinę i Karola Czerniewskich; Serafinę Dąbrowską
+ za Czesława Rawę – greg. 23
********************************
30 kwietnia – wtorek – wspomnienie św. Piusa V
 + za Czesława Rawę – greg. 24
17.30 – + za Zygmunta Garczyńskiego – od pracowników Firmy 

 

Prosimy o sprawdzenie intencji, w razie niejasności prosimy o wcześniejszy kontakt z ks. proboszczem. Dziękujemy