Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

Do bierzmowanych – Papież Benedykt XVI

Sakrament na pożegnanie? A może doskonała okazja, by świadomie powiedzieć Bogu «tak»? Przypominamy skierowane do bierzmowanych przemówienie Benedykta XVI. 2 czerwca 2012 roku. Na słynnym San Siro w...

Rozważania drogi krzyżowej – Ks. Michał Mazur CSMA

Prosimy Cię, Panie, aby rozważanie Twojej krzyżowej drogi, wzbudziło w nas święty niepokój, który doprowadzi nas do przemiany serc. Pomóż nam w tej drodze krzyżowej doświadczyć prawdy, że Ty...

Wytrwałość w modlitwie (Mt 7, 7-12) – rozważanie O. Grzegorz Kramer SJ

” Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą...

Kuszenie Jezusa (Mt 4, 1-11) – rozważanie O. Grzegorz Kramer SJ

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony ” Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy...

Powołanie Lewiego (Łk 5,27-32) – rozważanie O. Grzegorz Kramer SJ

„Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie...

Powściągliwość w sądzeniu (Łk 6,36-38) – rozważanie O. Grzegorz Kramer SJ

” Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam...