Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

PAMIĘTAMY:

Modlitwa  „wypominkowa” w Parafii Młodzieszyn  2023/2024

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj naszym zmarłym braciom i siostrom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Prosimy Cię, Boże za naszych zmarłych:

I część

Papieży, biskupów i kapłanów, siostry zakonne i zakonników, naszych dobrodziejów i darczyńców; + Alojzego Orszulika, + Józefa Zawitkowskiego + Antoniego Wiśniewskiego + Krzysztofa Tracza + Józefa Rudzkiego; diakona Andrzeja Wiśniewskiego, Księży: Krzysztofa Niemyjskiego, Bogdana Pękalę, Jana Załawę, Dariusza Leszczyńskiego, Tadeusza Zakrzewskiego, Juliana Wróbla, Tadeusza Leśniewskiego, Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa Broniarka, Stanisława Pakiełę, Stanisława Ciąpałę; Zdzisława Madzio; Jana Latonia, Leszka Daniela, zmarłe Siostry Westiarki i zmarłych z ich rodzin i kapłanów

+ Aleksandrę i Czesława, Jana i Kamilę, Helenę, Jana, Franciszka, Stanisława, Wacława, Jana, Bronisławę, Janinę, Stanisława, Zofię,  zmarłych z rodziny Rawów, Brzózków, Nienałtowskich, Nowaków, Malinowskich, Szychowskich, Szymczuków, Stanickich, Żelazków, Trzaskowskich, Wojciechowskich, Zakrzewskich, Skłodowskich;
 Mariusza Bartosiaka, Zdzisława Wileńskiego; Zofię i Józefa Szychowskich ; z rodziny Nienatowskich, Nowaków;  Skłodowskich, Wyszołmierskich
+ Henryka Pawlika, Teresę Kanię, Elżbietę i Andrzeja Jaczewskich
+ Stanisławę, Stanisława, Franciszka, Bronisławę Nienałtowskich, Wacława i Zofię

………………..

Część II

Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, wysłuchaj prośby, które my grzeszni dzisiaj do Ciebie zanosimy za naszych zmarłych; wyzwól ich z więzów śmierci i daj im dział w radościach z twoimi świętymi. Prosimy Cię za:

………………….

Część III

Boże, Ojcze wszechmogący, tajemnica krzyża jest naszą mocą,
a zmartwychwstanie Twojego Syna podstawą naszej nadziei, uwolnij z więzów śmierci i przyjmij do społeczności zbawionych naszych zmarłych, których Ci polecamy w naszej modlitwie:

…………………..

PAMIĘTAMY

Ksiądz prałat Józef Rudzki urodził się 10 maja 1936 w Narkiewiczyźnie niedaleko Płocka. Jego rodzicami byli Franciszek Rudzki i Bronisława Radecka. Miał dwóch braci i jedną siostrę – Jadwigę. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie 20 czerwca 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako wikariusz pracował przez dwa lata w Jazgarzewie, w parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim, w parafii p.w. św. Zygmunta w Warszawie oraz w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Tę ostatnią posługę wikariusza najczęściej wspominał mówiąc o pracy ze studentami, która dawała mu wiele radości. 

W 1983 roku – mając 47 lat został proboszczem w parafii Narodzenia N.M.P w Młodzieszynie, gdzie przez 28 lat – do osiągnięcia wieku emerytalnego w roku 2011 ofiarnie służył tej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Prałat był też 24 lata (od 1974 r.) referentem ds. Papieskich dzieł misyjnych, najpierw w archidiecezji warszawskiej a następnie w diecezji łowickiej. W roku 1995 został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, a w roku 2009 został mianowany kanonikiem archikolegiackiej kapituły łęczyckiej. Zmarł 23 stycznia 2014 r.