Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

PAMIĘTAMY:

Modlitwa  „wypominkowa” w Parafii Młodzieszyn.  2022/2023

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj naszym zmarłym braciom i siostrom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Prosimy Cię, Boże za naszych zmarłych:

I część

Papieży, biskupów i kapłanów, siostry zakonne i zakonników, naszych dobrodziejów i darczyńców; + Alojzego Orszulika, + Józefa Zawitkowskiego + Antoniego Wiśniewskiego + Krzysztofa Tracza + Józefa Rudzkiego; diakona Andrzeja Wiśniewskiego, Księży: Krzysztofa Niemyjskiego, Bogdana Pękalę, Jana Załawę, Dariusza Leszczyńskiego, Tadeusza Zakrzewskiego, Juliana Wróbla, Tadeusza Leśniewskiego, Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa Broniarka, Stanisława Pakiełę, Stanisława Ciąpałę; Zdzisława Madzio; Jana Latonia, Leszka Daniela, zmarłe Siostry Westiarki i zmarłych z ich rodzin i kapłanów

+ Aleksandrę i Czesława, Jana i Kamilę, Helenę, Jana, Franciszka, Stanisława, Wacława, Jana, Bronisławę, Janinę, Stanisława, Zofię,  zmarłych z rodziny Rawów, Brzózków, Nienałtowskich, Nowaków, Malinowskich, Szychowskich, Szymczuków, Stanickich, Żelazków, Trzaskowskich, Wojciechowskich, Zakrzewskich, Skłodowskich;
 Mariusza Bartosiaka, Zdzisława Wileńskiego; Zofię i Józefa Szychowskich ; z rodziny Nienatowskich, Nowaków;  Skłodowskich, Wyszołmierskich
+ Henryka Pawlika, Teresę Kanię, Elżbietę i Andrzeja Jaczewskich
+ Stanisławę, Stanisława, Franciszka, Bronisławę Nienałtowskich, Wacława i Zofię

+ Wiktora, Katarzynę, Krystynę i Andrzeja Kisiołków
+ Stanisława i Jarosława Ciurów
+ Stanisława, Stanisławę, Czesława Ziółkowskich, Stanisława, Genowefę Szewczyków, Halinę i Kazimierza Jędrzejewskich
+ Jana, Stanisława, Teresę Wieczorków, Mariana, Tadeusza i Irenę Jassa
+ Józefa, Helenę Kośmidrów, Zdzisława, Kazimierza i Janinę Kozłowskich
+ Aleksandrę, Irenę, Mariannę, Franciszka Gurdałów, Stanisława Adamczyka, Edwarda Tempczyków i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Reginę i Leszka Zarzyńskich i Jana Janasa
+ Kazimierę Błaszczyk, Helenę i Jana Dąbrowskich, Katarzynę, Władysława i Józefa Makowskich, Mariannę i Konstantego Błaszczyków
+ Irenę, Józefa Jeznachów, Jerzego, Stanisława Duplickich, z rodziny Jeznachów, Chłystków, Sobierajów, Duplickich, Bożenkę Malczewską i Mirosława Jeznacha
+ Józefa i Stanisława Wasilewskich
+ rodzinę Szymańskich, Chabów, Stefaniaków i Kwiatkowskich
+ Stanisława, Stanisławę Jeznachów, Jerzego, Teresę i Andrzeja Jeznachów
+ Stanisława Cieślaka, Ewę i Władysława Sójków
+ Mariannę, Irenę, Teresę i Józefa Zawadzkich
+ Teresę, Adama, Jarosława Krakowiaków i Stefana Wyględowskiego
+ Lucjana Chabra, Jana Smółkę, Władysławę i Franciszka Chabrów, Jana Chabra i Janinę Grobelską
+ Stanisława i Kazimierza Wojno, Teresę, Antoniego Tempczyków, zmarłych z rodziny Salamonów i Tempczyków
+ Joannę, Ryszarda, Jana, Zygmunta, Stefana Kołodziejczaków, Janinę i Walentego Żakowskich
+ Jana, Eugeniusza, Mariannę, Józefa Kmiecińskich, Helenę, Antoniego Przanowskich, Leszka Tomaszewskiego, całą rodzinę Kmiecińskich i Przanowskich
+ Ewę Barszcz, Jana Kazimierskiego i Krystynę Firmanty
+ Irenę, Wacława, Zbigniewa, Stanisława Kuberów, rodzinę Kuberów, Franciszkę, Edwarda, Marię Krzyżanowskich, Kazimierę i Józefa Narożnych, Lucjana Gradowskiego, Andrzeja Balcerskiego
+ Stefana, Alinę, Jana, Jadwigę, Stanisława, Kazimierza i Józefa Sobielarskich
+ Jana, Andrzeja, Juliannę Pawłowskich, Andrzeja Osińskiego, Michała Gołębiowskiego, Antoninę, Józefa Borowskich i Halinę Skorupską
+ Irenę, Wacława, Zbigniewa, Stanisława Kuberów, rodzinę Kuberów, Franciszkę, Edwarda, Marię Krzyżanowskich, Kazimierę, Józefa Narożnych, Lucjana Gradowskiego, Andrzeja Balcerskiego, Ewę Barszcz, Jana Kuźmińskiego i Krystynę Firmanty
+ Michała, Anielę, Piotra, Helenę, Józefa Miedzińskich, Stefana i Zofię Witkowskich, Zdzisława i zmarłych z rodziny Sikorów
+ Jana, Juliannę, Andrzeja, Bolesława Pawłowskich, Andrzeja Osińskiego, Michała Gołębiowskiego, Halinę Skorupską, Antoninę, Józefa Borowskich, Mariannę, Franciszka Balcerzaków, Annę, Władysława, Andrzeja, Stanisława, Walentego, Salomeę Chabów, Julię Zarzyńską, Halinę i Janusza Kilenów
+ Annę i Stanisława Kazimierskich
+ Kazimierę i Henryka Stobieckich
+ Barbarę Tyszkiewicz; z rodziny Leśkiewiczów, Szafrańców
+ Grzegorza, Jana, Stanisławę Kalotów; Jadwigę, Stanisława Kmiecińskich
+ Zygmunta, Zofię, Albinę, Stanisława, Irenę Kwiatkowskich; Halinę , Józefa Orlińskich; Anetę, Krzysztofa Domańskich
+ Zofię, Mieczysława, Jana, Bronisławę Krukowskich; Zofię, Kazimierza Skowyra; Grażynę Fortuna; Bronisława, Bronisławę Kowalskich
+ Remigiusza Janiaka
+ Franciszkę, Włodzimierza, Stasia Jeznachów
+ Bogdana i Franciszka Sotów
Zofię i Leonarda Pręgowskich; Józefę i Franciszka Błaszczyków
+ Genowefę, Stanisława Przybylskich; Józefę, Michała Kwiatkowskich; Stanisławę i Jana Kalotów
+ Helenę, Stanisława, Daniela, Stefana, Józefa, Franciszka Chłystków
+ Kazimierza, Natalię Kęsków; Danutę, Konstantego Małkowskich; Władysławę, Józefa Szymańskich

+ Władysława, Genowefę, Czesława, Janinę i zm. z rodziny Łażewskich; Helenę, Władysława, Józefa i zm. z rodziny Sobczaków; Natalię, Bronisława, Mariana Rutkowskich, Zdzisława i Jadwigę Cheleniaków
+ Mariannę i Henryka Chłystków i Mariana Szewczyka
+ Katarzynę, Janinę, Antoniego Sikorów oraz Janinę Deptułę
+ Lucjana, Stanisławę, Zygmunta Winnickich, Stefanię i Mariana Kaweckich
+ Helenę, Zygmunta Majewskich, Jana, Marię Owczarków, Barbarę Brdeję, Stanisława, Barbarę, Zdzisława, Teresę, Jadwigę Owczarków, Czesława Trojanowicza oraz poległych w obronie Ojczyzny
+ Janinę Kowalik, dziadków Ostrowskich, Kowalików, Edwardę Kawecką, Jasia Kaweckiego, dziadków Chłystków i dziadków Kaweckich
+ Mariannę i Romana Tymorków, Annę, Czesława i Ireneusza Januszewskich
+ Kazimierza i rodziców, Konstancję i Wincentego Chłystków, Zofię Kawczyńską, Renatę Szymczak, Janinę, Emilię, Stefana i Stanisława Zielińskich, Jana Targaszewskiego
+ Wiesława Burczaniuka i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Mieczysława Kielaka
+ Honoratę, Stanisława, Janusza, Zofię i Jana Gontów
+ Stanisławę, Mariana, Mieczysława, Małgorzatę Kornackich, Elżbietę, Władysława Kornackich, zmarłych z tych rodzin
+ Ks. Józefa Rudzkiego, ks. Krzysztofa Tracza, rodzinę Zarzeckich, Mikołajczyków, Holiczków, Zarzyckich, Kulińskich, Polakowskich, Igora Śniecińskiego, Stanisława Kowalskiego, Mirosławę Moszczyńską, Wiesława Chmielewskiego, Bożenę i Katarzynę Troszczyńskich
+ Helenę i Wincentego Staniaszków, Jana Dąbkowskiego i Danutę Dąbrowską
+ Henryka Sobieraja, rodzinę Sobierajów; Annę, Władysława, Edwarda i Jana Chłystków, rodzinę Chłystków, Ludwikę i Wincentego Kisiołków i rodzinę Kisiołków
+ Irenę, Wiesławę, Mariana i Stanisława Dąbrzałów, Lucynę Kubiak, dziadków Ogrzebaczów i Osińskich
+ Ewę i Mieczysława Łapczyńskich, Zofię Sińską, Józefa Łapczyńskiego, Zofię, Stanisława i Józefa Żakowskich
+ Jana i Władysławę ; Anielę i Józefa Tąderów; Pawła i Ludwikę Stępniów
+ Reginę, Franciszka, Józefa Żakowskich, Kazimierza, Mariannę, Zygmunta Płocharczyków i Bogdana Ciechoniaka
+ Sławomira, Anielę, Jakuba Dadaków, Genowefę, Wincentego Frankowskich, Maryjannę Duplicką i wszystkie dusze w czyścu cierpiące
+ Małgorzatę, Tadeusza Kubiaków, Władysława i Mariannę Duplickich
+ Zofię, Jana, Kazimierza, Antoniego Orlińskich, Janinę i Bronisława Pachulskich
+ Alicję, Józefę i Henryka Jeznachów, Wiesława Brysiaka, Zbigniewa Bast, dziadków Białkowskich i Jeznachów
+ dziadków Owczarków, Pawlickich, Henrykę i Józefa Grzybowskich, Władysławę, Franciszka, Bogdana Pawlickich oraz Barbarę Brdeję
+ Martę i Czesława Tępczyków, Mariana Pręgowskiego, Zofię i Jana Tyśkiewiczów, Antoninę i Stanisława Stobieckich, Janinę i Czesława Piegatów, Mariannę i Zygmunta Gołębiowskich, Alinę Jasińską i Helenę Rucińską
+ Józefa, Stanisławę, Andrzeja Szafrańskich
+ Stanisławę, Stanisława, Mieczysława Kielaków, dziadków Wilanowskich i Kielaków, Irenę i Józefa Lipińskich, dziadków Lipińskich i Krzemińskich, dusze w czyścu cierpiące
+ Józefa, Wandę Sałacińskich oraz Józefa i Alicję Lukasków
+ Eleonorę, Leonarda, Kazimierza, Dariusza Szymańskich, Barbarę, Józefa, Kajetana, Kazimierza, Stanisława, Annę, Jana, Leona, Annę Krzemińskich, zm. z rodziny Szymańskich i Krzemińskich
+ Józefa Sobczaka

Część II

Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie, wysłuchaj prośby, które my grzeszni dzisiaj do Ciebie zanosimy za naszych zmarłych; wyzwól ich z więzów śmierci i daj im dział w radościach z twoimi świętymi. Prosimy Cię za:

+ Janinę Łukawską, Mariannę, Zygmunta, Huberta, Sławomira Matuszewskich, Halinę, Kazimierza, Mirosława, Józefa Kmiecińskich, Leokadię i Józefa Fabjańczyków, Edwarda, Juliannę, Antoniego, Stanisława Mikołajewskich, Mariannę Staniaszek, zmarłych z rodziny Matuszewskich, Mikołajewskich, Wasilewskich
+ Sabinę i Stefana Winnickich, Justynkę Orlińską, dziadków Antoniego i Rozalię, Antoniego i Juliannę, zmarłych z rodziny, sąsiadów i za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jana i Bronisławę Byszewskich, Stefana, Leokadię, Władysława, Józefa Buraczyńskich i Zdzisława Paducha
+ Kazimierę, Władysława Kucińskich i Stanisława Ciurę
+ Mariannę i Władysława Kornackich i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisławę Jadczak, Genowefę, Jana i Jerzego Jamków

+ Weronikę, Franciszka, Zofię, Antoniego, Stanisława, Jana i Andrzeja Kalotów, Emilię Bartłoszewską, dziadków Piłatów i Bartłoszewskich
+ Stanisławę, Józefa i Mieczysława Dąbrowskich
+ Wandę, Władysława, Andrzeja Bartosiaków, Władysławę, Bronisława, Józefa Kornackich oraz Andrzeja Adamczyka
+ Mariannę, Franciszka, Teresę, Zofię i Stanisława Żakowskich, Stefanię, Jakuba, Henryka i Antoniego Kalotów
+ Halinę, Józefa Stępniów, Franciszka Głowackiego, Dariusza Zawadzkiego i Marię Rutkowską
+ Irenę, Stanisława, Janusza i Tadeusza Romanowskich
+ Mariannę Michalak, Annę i Wojciecha Dobrodziejów
+ Władysławę, Stefana, Piotra, Marię, Sabinę, Zenona, Tadeusza, Franciszkę, Mateusza, Annę, Jana Brzezińskich, Alinę, Janusza Dębskich, Michalinę, Stanisława Jeznachów, Franciszkę Śmigierę- Gross, Mariannę, Bronisława i Andrzeja Ostrowskich
+ Danutę Sposób, Edwarda Liśkiewicza, Adelę, Wiesława, Kazimierza Łażewskich, Rozalię, Kazimierza i Jerzego Marianków
+ Kazimierę,Stefana,Weronikę,JanaZarzyńskich,Władysławę i Stanisława Tadeusików
+ Wacława, Janinę, Jana, Franciszka Kubiaków, Adama Bieńkowskiego, Eugeniusza Zarychtę oraz zmarłych z rodzin Kubiaków i Jaworskich
+ Stefanię, Władysławę, Leonarda Zielińskich, Eleonorę i Jana Cechmistrzów
+ Stanisława Sulika, Irenę i Jana Wilczków
+ Mariannę Owczarzak, Mariannę, Stanisława i Marka Stobieckich, Władysławę
i Henryka Owczarzaków
+ Waleriana Żwirskiego, Czesławę i Jana Tabarów
+ Irenę i Henryka Zielińskich, Jadwigę i Stanisława Kozłowskich
+ Pulcherię, Leona, Sylwestra Kopków i Justynę Gajewską
+ Władysława Dadaka i zmarłych z rodziny Dadaków, Józefa i Mariannę oraz Kajetana, Mariana, Franciszka, Wiktora, Bronisława, Stanisława Pręgowskich, Janinę Kuźmińską, Krystynę Gąsińską, Józefa i Jadwigę Jabłońskich, za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisława i Grzegorza Dąbrowskich, Piotra, Helenę i Józefa Sikorów
+ Sławomira, Helenę, Władysława i Zbigniewa Przyłogów, Halinę, Stanisława, Piotra Sikorów, Stanisława i Stanisławę Łapczyńskich, Zofię, Feliksa Sikorów
+ zm. z rodziny Osińskich, Józefa, Mieczysławę, Wiesława i całą rodzinę Osińskich
+ Irenę, Wiesławę, Stanisława i Mariana Dąbrzałów
+ Krystynę, Zygmunta Kornackich, Piotra, Danutę i Kazimierza Kopków
+ Stefana i Zofię Tadeusików; Janinę i Eugeniusza Walczaków i Ryszarda Wasilewskiego
+ Andrzeja, Bożenę, Zofię i Józefa Żakowskich i Szymańskich
+ Antoninę i Andrzeja Makowskich
+ Stanisława, Genowefę, Piotra, Władysława, Annę Wojciechowskich
+ Barbarę i Wojciecha Kruków; Stefanię, Adama i Kazimierza Wasilewskich, Stanisława Ciurzyńskiego
+ Mariannę Więcek, Annę i Wacława Wilczków, Wacławę Sałacińską
+ Mariannę, Tadeusza, Ryszarda, Józefa i Rózię Jeznachów i ich rodziców
+ Władysława Chodania, Józefę, Genowefę, Konstantego Osińskich
+ Mariana, Józefa, Bronisławę Gadzinowskich, Annę Łażewską
+ Halinę, Janusza Stępniaków; Bogumiła i Wiesława Bandos; Henrykę i Kazimierza Modrzejewskich; dziadków
+ Stefana i Kazimierę Zarzyńskich; całą rodzinę Zarzyńskich i Wasilewskich
+ Władysława, Janinę, Mariannę, Kazimierza i Karolinę Pętlaków
+ Apolonię i Stanisława Zarzyńskich, Józefa i Stefana Żakowskich
+ Mariannę i Mariana Nowickich, Antoniego i Bronisławę Szepietowskich
+ Józefę i Henryka Więcków
+ Wiesławę Kantorską, Stanisława i Otylię Jędrzejewskich
+ Anastazję i Jerzego Żakowskich, Kazimierę i Franciszka Mikołajczyków, Jana Opalę
+ Czesława, Kazimierza, Jana, Rafałą, Mariusza Bartosiaków, Mariannę i Konstantego, Kazimierę Błaszczyków, Zofię, Adama, Henryka, Józefa, Tadeusza i Helenę Zabłockich

+ Agatę, Eugeniusza, Janusza Sikorów
+ Stefanię, Władysława, Mieczysława i Wiesława Ambroziaków
+ Michała, Cecylię, Władysława Sójków, Stanisławę, Józefa Żakowskich, Barbarę Wargocką, Edwarda, Piotra Kaweckich, Joannę Ryciak, Zofię, Zygmunta Góreckich
+ Mariannę, Franciszka, Kleofasa i Wandę Chłystków
+ Stanisława, Zofię i Antoniego Siewierów
+ Bronisławę, Waldemara, Mariana Pisarków
+ Kazimierza, Tomasza, Halinę Pędowskich
+ Mariannę i Antoniego Orlińskich
+ Mariannę i Zygmunta Łapczyńskich
+ dziadków; Helenę i Władysława Wrzesińskich, pradziadków Wrzesińskich i Wojciechowskich
+ Władysława, Sabinę, Andrzeja Jasińskich; Zofię i Andrzeja Orlińskich; Adelę Kornacką
+ Bronisławę, Władysława, Kazimierza Ozimków; Władysławę Duplicką
+ Krystynę, Józefa Winnickich; Jana, Stanisławę Janiszewskich
+ Wincentego, Helenę i Helenę Rojewskich
+ Janinę, Józefę, Zdzisława Gajewskich
+ Barbarę i Władysława Wróblewskich
+ Władysława, Pawła, Zofię, Stanisława, Małgosię, zmarłych z rodziny Winnickich
+ Władysława, Leontynę, Romana, Bogdana, Stanisławę Dąbrowskich
+ Mariannę, Józefa Kalotów; Janusza Szostka; Halinę i Ludwika Błaszczyków
+ Jana i Mirosława Szpalerskich
+ Piotra, Rafała, Renatę Gawłowskich; Helenę, Łukasza, Józefa Ciurów; Marię Pajdę
+ Adama trojanowskiego; dziadków Trojanowskich i Jeziorskich
+Irenę, Zygmunta, Mirosława Trojanowiczów; Jadwigę i Mariana Sejdaków
+ Stanisława i Bogumiłę Żakowskich, Mariana, Mariannę, Antoniego, Stanisława Łażewskich
+ Annę i Władysława Bartosiaków; Józefę Bogusiewicz
+ Zofię Domańską

Część III
Boże, Ojcze wszechmogący, tajemnica krzyża jest naszą mocą,
a zmartwychwstanie Twojego Syna podstawą naszej nadziei, uwolnij z więzów śmierci i przyjmij do społeczności zbawionych naszych zmarłych, których Ci polecamy w naszej modlitwie:

+ Michalinę i Jana Grudniaków; Rozalię i Stanisława Tomaszkiewiczów; Jadwigę
i Stanisława Sałacińskich; Mirosława i Kazimierza Gurdałów ; Walerię i Antoniego Borkowskich; Józefę Gajewską, Romana Wódkę, Mariana Sałacińskiego

+ Jana Bednarka; zmarłych z  rodziny Bednarków, Żuków, Kobiereckich, Winnickich; Andrzeja Drzewieckiego
+ Zofię, Otylię, Wacława Kozłowiczów; Adama i Marka Wojciechowskich
+ Stanisława, Zuzannę, Antoniego, Józefę, Józefa Chłystków; Jakuba i Władysławę Osińskich
+ Zofię, Tadeusza, Karolinę i Jana Boczkowskich; Ewę, Stanisława, Eugeniusza, Bogdana i Franciszka Sotów
+ Mieczysława, Elżbietę Sikorów; Czesława Wenerskiego; Elżbietę Organek; Jana, Sabinę Borowskich; Jana, Henryka Pisarków; Jadwigę Stelmach

+ Czesława, Ignacego i Janinę Pikulów; Antoniego Znajdka; Bronisławę i Stefana Buczyńskich
+ Gabrysię, Hanię, Krzysia Zimińskich
+ Stanisława, Jerzego, Zuzannę, Antoniego Zimińskich
+ Szymona, Katarzynę i Mariannę Jagodów
+ Stanisława Adamiaka; Andrzeja, Marię, Władysława, Wandę, Aleksandra Adamskich; Janinę, Feliksa , Andrzeja Buczyńskich
+ Janinę i Stanisława Smolińskich
+ Wiesława Kamińskiego; Eugenię i Stanisława Bluszczów
+ Feliksa, Annę, Andrzeja Łańkowskich; Zofię i Jana Trojanowskich
+ Tadeusza, Reginę, Jana Zagajewskich; Janinę, Stefana Piotrowskich; Bronisławę, Leona Bednarków; Kazimierę i Juliana Ziąbskich
+ Radosława Łażewskiego
+ Stanisława Chłystka; Reginę, Jana, Zenona Kuberów
+ Annę, Helenę i Henryka Nowickich; Zofię, Henryka i Edwarda Jamków
+ Wiktorię i Mariana Rząpów; Józefa Żakowskiego
+ Weronikę, Franciszka, Zofię, Antoniego, Stanisława, Jana, Andrzeja Kalotów; Emilię Bartłoszewską, dziadków Piłał i Bartłoszewskich
+ Annę Wilczek, Antoniego, Józefę i Adama
+ Franciszka, Bronisława, Ryszarda, Józefa Białasów; Jadwigę Nowierską
+ Halinę i Jerzego Kalotów
+ Janinę, Stefana Jeznachów; Marię, Tadeusza, Annę, Leona Kożuchowskich; Kajetana, Anielę, Walentego, Jana Krzemińskich
+ Stanisława, Jadwigę, Włodzimierza Szczepańskich; Ryszarda Kamińskiego –
+ Mariana Tąderę; Janinę, Stefana Zatorskich; Krystynę i Jerzego Kalinowskich; dziadków Zatorskich i Dąbrowskich
+ Beatę, Krzysztofa Chojnackich; Stanisława, Krystynę, Czesława, Stasię z Boryszewa
+ Henryka Wojciechowskiego; Jarosława, Bartłomieja Trojanowskich; rodziców Wojciechowskich i Pisarków
+ Tadeusza Dybca; Rozalię i Feliksa Zimochockich
+ Helenę, Szczepana Winnickich; Genowefę, Ludwika, Piotra Kalotów; dziadków Kalotów i Kowalskich
+ Ryszardę, Aleksandra Kwiatkowskich; z rodziny Misztalskich i Kwiatkowskich
+ Stefanię, Władysławę, Leonarda Zielińskich; Eleonorę, Jana Cechmistrzów
+ Władysławę i Bronisława Kornackich; Józefa Bartosiaka, Wandę, Władysława i Andrzeja Adamczyków
+ Stefana Żakowskiego; Franciszka, Stefanię Wilczków; Jana, Mariannę, Stanisławę, Stefana Kornackich i zmarłych z rodziny
+ Mariannę, Władysława, Stanisława Marciniaków; Martę, Feliksa, Grzegorza, Wojciecha Kamińskich; Sabinę, Żanetę, Stanisławę, Ignacego, Mariana Żakowskich
+ Klementynę, Władysława, Eugenię, Władysławę, Konstantego, Bolesława z rodziny Pszanowskich
+ Janinę, Stanisława, Józefa Kalotów; Helenę, Jana Zatorskich
+ Sabinę i Stanisława Gawłowskich; Antoninę i Franciszka Wilczków; Elżbietę i Marka Grzelaków
+ Kamila Winnickiego; Teresę, Stanisława, Ireneusza Kacprzaków; Tadeusza Ziętka; z rodziny Wilczków, Pawlaków i Maciejewskich
+ Olgę, Stanisława Wiśniewskich; Janinę i Michała Pastuszko
+ Helenę i Kazimierza Wolskich i z całej rodziny
+ Stanisława i Weronikę Czerwińskich; z rodziny Liberackich i Sikorów
+ Andrzeja Włodarczyka; Lucynę i Kazimierza Odolczyków; Mariana i Mariannę Ignatowskich
+ Helenę Cybularczyk
+ Ewę, Henryka, Rocha Ogrzebaczów; Stanisławę i Jana Stelmachów
+ Marię Grabowską

+ Zofię, Leonarda Pręgowskich; Józefę, Franciszka, Mariannę Błaszczyków

+ Kazimierza, Janinę i Leona Księżaków
+ Krystynę i Antoniego Żur; zmarłych z rodziny Żurów i Feligów
+ Ryszarda , Wiesława, Stefanię, Stanisława Pisarków; Janinę i Stanisława Kalotów
+ Stanisławę, Stanisława, Michalinę i Mateusza Bartosiaków
+ Ryszarda i Katarzynę Barcińskich; Jakuba, Stanisława i Feliksa Boczkowskich
+ Józefa, Irenę, Rozalię i Antoniego Majewskich
+ z rodziny Włodarczyków i Kajaków; Bogumiła, Aleksandra, Antoniego, Piotra Grzesika
+ Damiana Papierowskiego; Krzysztofa, Kazimierza Klimczewskich; Bogumiłę Brdeję; Władysławę Wieczorek
+ Danutę Szymańską
Hannę  Racką; Zofię i Jerzego Mikołajewskich; Marię i Feliksa Śmigierów; z rodziny Mikołajewskich i Rackich
+ Mariana i Pawła Szymaniaków
+ Martę, Józefa Kalotów; Stefana Orlińskiego

+ Marka Marcinkowskiego
+ dziadków Jędrzejczyków, Marciniaków; rodziców; Janinę i Stanisława Marciniaków; Józefa talarka; Jana i Jacka
+ Katarzynę Jeznach; Barbarę Cieślak; Jerzego Cinkusza; Sabinę Pawłowską; Leonarda Jeznacha
+ Honoratę i Stanisława Nocuń; Helenę i Wincentego Siekierów
+ z rodziny Kropiwnickich, Dąbrowskich, Purzeckich, Osieckich, Przywoźnych, Rybakowiczów, Sawickich, Bednarczyków, Rukatów, Góreckich, Mrozów, Jasińskich; zmarłych sąsiadów i znajomych; poległych żołnierzy w obronie Ojczyzny; pomordowanych na Wschodzie i Zachodzie; tych którzy zginęli w obozach i łagrach;  żołnierzy i cywilów poległych i zamordowanych w Ukrainie; za tych, co zginęli w katastrofie smoleńskiej
+ Józefa, Irenę, Rozalię, Antoniego Majewskich
+ Stefana Żakowskiego; Franciszka i Stefanię Wilczków; Jana, Mariannę, Stanisławę i Stefana Kornackich; zmarłych z rodziny
+ Jana, Henrykę Tempczyków; Edwarda Dzika; Tadeusza Szyprowskiego; Bartłomieja Krysiaka; Czesława, Irenę Brzózków; Krystynę, Józefa, Jana, Grzegorza Sobczyńskich; Wojciecha Balceraka; Dariusza Dudę; Piotra, Grzegorza Błaszczyków; Marka Marcinkowskiego; Marka Teklińskiego; Ryszarda Bryńskiego; Barbarę, Wiesława, Sławomira Grzybów; Aleksandra, Krzysztofa Buczyńskich; Bożenę Andrzejczyk
+ Jacka Dziedzica; Jacka, Janusza Jasińskich; brata
+ z rodziny Gałków; Stanisława Adamczyka; Teresę Kubik; Arkadiusza Ciećwieża; Jarosława Trojanowskiego; z rodziny Ogrodowskich; Dariusza Balcerskiego; Bartłomieja Trojanowskiego; Czesława Sadowskiego; Piotra i Mirosława Tomczaków; Stanisława Kornackiego; Tadeusza Księżaka; Tadeusza Kołodziejczaka; sąsiadów; Piotra Marata; Arnolda Polewczaka; dusze w czyśćcu cierpiące
+ Stanisławę, Józefa Mikołajewskich
+ Mariannę, Czesława i Czesławę Chłystków, Halinę, Jacka, Ireneusza Żakowskich; Stefanię i Edwarda Kluczek
+ Antoniego, Władysława, Zofię Trojanowskich; Helenę, Tadeusza Strzemiecznych
+ Krzysztofa Dąbrowskiego i zmarłych z rodziny; Józefa Klocka i zmarłych z rodziny; Roberta Wieczorka, Stefana, Władysława, Edwarda, Mariana, Zofię, Stanisławę Stobieckich; Mariana, Józefa Jeznachów
+ Wacława, Janinę, Jana, Franciszka Kubiaków; Adama Bieńkowskiego, Eugeniusza Zarychtę; z rodziny Kubiaków i Jaworskich
+ z Rodziny Zientarów; Cypriana, Weronikę, Tadeusza Winnickich
+ Honoratę i Jana Kisiołków; Pelagię, Stanisława i Józefa Kiszelewskich
+ Agnieszkę, Bronisława Orlińskich; dziadków Orlińskich, Matuszewskich, Wojciechowskich; Władysławę, Halinę, Wiesława i Teresę Dąbrowskich
+ Arkadiusza Pydyna, Marię, Henryka, Wiesława, Lecha, Roberta Czarneckich

PAMIĘTAMY

Ksiądz prałat Józef Rudzki urodził się 10 maja 1936 w Narkiewiczyźnie niedaleko Płocka. Jego rodzicami byli Franciszek Rudzki i Bronisława Radecka. Miał dwóch braci i jedną siostrę – Jadwigę. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym na ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie 20 czerwca 1960 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Jako wikariusz pracował przez dwa lata w Jazgarzewie, w parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim, w parafii p.w. św. Zygmunta w Warszawie oraz w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Tę ostatnią posługę wikariusza najczęściej wspominał mówiąc o pracy ze studentami, która dawała mu wiele radości. W 1983 roku – mając 47 lat został proboszczem w parafii Narodzenia N.M.P w Młodzieszynie, gdzie przez 28 lat – do osiągnięcia wieku emerytalnego w roku 2011 ofiarnie służył tej wspólnocie parafialnej. Ksiądz Prałat był też 24 lata (od 1974 r.) referentem ds. Papieskich dzieł misyjnych, najpierw w archidiecezji warszawskiej a następnie w diecezji łowickiej. W roku 1995 został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, a w roku 2009 został mianowany kanonikiem archikolegiackiej kapituły łęczyckiej. Zmarł 23 stycznia 2014 r.