Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

„…Parafialna Rada Duszpasterska (concilium pastorale) jest organem doradczym w parafii, która ma na celu pomoc proboszczowi we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego w powiązaniu z życiem Kościoła powszechnego…
…Ustanowienie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zgodnie z kan. 536 § 1 nie jest obligatoryjne….
…Parafialna Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy (kan. 536 § 2). Jej celem jest udzielenie pomocy proboszczowi w pracach duszpasterskich zgodnie z własnym statutem. Wszelkie opinie jak i uchwały Rady są jedynie pomocą dla proboszcza w podejmowaniu decyzji. Nie jest to jednak organ władzy….
…Parafialna Rada duszpasterska nie posiada osobowości prawnej i nie ma uprawnień do parafii na zewnątrz. Wspomniana Rada działa na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej…
…Do zadań Parafialnej Rady duszpasterskiej należy m.in. pomoc w:
1) organizowaniu dzieł duszpasterskich w parafiach (animacja liturgiczna, animacja nabożeństw i uroczystości parafialnych, wspieranie nowo tworzących się grup, pomoc misjom katolickim, organizowanie rekolekcji);
2) działalności wychowawczej dzieci i młodzieży;
3) kierowaniu parafią…
…Proboszcz parafii pełni funkcję Przewodniczącego Rady…”

Do utworzonej 16 czerwca 2023 r. Rady Parafialnej należą:

Przewodniczący Rady: Proboszcz Ks. Jan Rawa

Członkowie Rady:
Ks. Prałat Stanisław Łubian, katechetka Beata Ciura (Młodzieszyn), Małgorzata Hetman (Adamowa Góra), Małgorzata Jagła (Nowe Mistrzewice ), Agnieszka Orlińska (Juliopol), Jan Jeznach (Leontynów), Piotr Kozłowski (Justynów), Dominik Milczarek (Stare Budy), Krzysztof Mokos (Nowe Mistrzewice), Kamil Pazik (Stare Budy), Mariusz Przywoźny (Młodzieszyn), Witold Zieliński (Mistrzewice).