Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

MINISTRANCI i LEKTORZY
Służba Liturgiczna w naszej parafii zrzesza ministrantów w różnym wieku, od chłopców ze szkoły podstawowej po dorosłych mężczyzn. Wszyscy – według swoich możliwości – pełnią posługę przy sprawowaniu świętych obrzędów, zwłaszcza Ofiary Eucharystycznej.
Kilku spośród najstarszych ministrantów, po ukończeniu odpowiedniego kursu lektorskiego, otrzymało liturgiczną posługę lektora. Proklamują Słowo Boże w czasie liturgii sprawowanych w naszej świątyni.
Wszystkich chłopców powyżej 8 roku życia, chętnych by służyć Bogu przy ołtarzu, serdecznie zapraszamy do udziału w naszej ministranckiej i lektorskiej wspólnocie.

SCHOLA
Do zadań scholi dziecięco-młodzieżowej należy przygotowanie oprawy muzycznej podczas niedzielnej Mszy Św., najczęściej o godz. 10.00 oraz liturgii niektórych uroczystości kościelnych. W ten sposób schola pomaga uczestnikom liturgii głębiej ją przeżywać.
Do największych sukcesów naszej scholi należy nagranie własnej płyty z kolędami w profesjonalnym studio.
Opiekunem scholi jest pani Marzena Barcińska. Spotkania odbywają się zwykle w salce katechetycznej.

CHÓR DOROSŁYCH
Do chóru należy kilkanaście osób. Chór ten przygotowuje najczęściej oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Św. o godz. 12.00 oraz większości uroczystości kościelnych.
Opiekunem chóru jest pan organista Henryk Wierzbicki.

ŻYWY RÓŻANIEC
„…. Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.” – Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – w Watykanie, dnia 16 X 2002 r.

W naszej parafii istnieją dwa koła żywego różańca:
Koło żywego różańca w Młodzieszynie liczące 20 osób spotyka się raz w miesiącu – w pierwszą sobotę miesiąca w kościele w Młodzieszynie po drugiej Mszy Św. wieczornej. Koło prowadzi p. Janina Wasilewska.
Koło żywego różańca w Adamowej Górze liczące 20 osób spotyka się raz w miesiącu – w pierwszą niedzielę miesiąca w świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze o godz. 16.00. Prowadzącą jest p. Małgorzata Hetman.
Serdecznie zachęcamy do tworzenia kolejnych grup żywego różańca w naszej parafii.

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa w 20-osobowych grupach, oparta na schemacie Żywego Różańca. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.
Nie ma konieczności stałych spotkań w Kościele, ale każda z róż może sobie takie spotkania organizować. Często jest to np. dniu wspomnienia świętego patrona danej róży. Co roku osoby należące do róż starają się być w dniu 8 grudnia w Kościele i ponowić Akt Zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie.
Są dwa rodzaje róż – lokalne, zakładane w parafiach, szkołach, grupach przyjaciół itp. oraz internetowe, do których można dołączyć na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl

W naszej parafii istnieje jedna Róża Różańcowa Rodziców, założona w październiku 2016 r. przez p. Małgorzatę Hetman, której patronem jest Święty Jan Paweł II, ale też są pojedyncze osoby, które należą do róż założonych poza naszą parafią.
Zachęcamy do tworzenia nowych Róż Różańcowych Rodziców za Dzieci i codziennej modlitwy różańcowej za dzieci. To tylko 3-5 minut dziennie, a ile dzięki wspólnej modlitwie otrzymanych łask….
Więcej informacji na temat tworzenia róż dostępnych jest na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl

SZENSZTAT
Międzynarodowy Ruch Szensztacki powstał 18 października 1914 r. w Schönstatt koło Koblencji (Niemcy) poprzez zawarcie przymierza miłości z Matką Trzykroć Przedziwną przez Ojca Józefa Kentenicha oraz Jego wychowanków. Kierując się głęboką wiarą i duchem modlitwy, był przekonany, że Matka Boża chce z tego miejsca wychowywać nowych, żyjących Ewangelią ludzi.
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu to duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, forma nowej Ewangelizacji. Zapoczątkowany w 1950 roku przez Sługę Bożego diakona Jana Luiza Pozzobona w Santa Maria, w Brazylii, rozszerzył się po całym świecie. Jan Luiz Pozzobon zainspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz Jego Założycielem, Sługą Bożym Ojcem Józefem Kentenichem pragnął ożywić życie religijne swojej parafii, poprzez kontakt rodzin z szensztackim sanktuarium. Chciał, aby rodziny jednoczyły się pomiędzy sobą przez wspólne pielgrzymki i spotkania oraz wspierały się w wierze. Przeszedł on w swoim życiu z kapliczką Matki Bożej Pielgrzymującej około 140 000 km.
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej możemy spotkać w 120 krajach świata. Kapliczkę Matki Bożej Pielgrzymującej raz w miesiącu – systematycznie, przyjmują miliony rodzin na całym świecie. W kręgu 10-15 rodzin, raz w miesiącu Matka Boża nawiedza domy, w których działa jako Wychowawczyni i poprzez które ewangelizuje współczesny świat. Obecność Maryi inspiruje do wspólnej modlitwy, wycisza spory i nieporozumienia, zachęca do znalezienia czasu dla siebie, rodziny i znajomych. Pomaga w naśladowaniu Matki Bożej oraz w odkrywania Boga w codziennym życiu.

W naszej parafii powstały pod koniec 2021 roku dwie grupy Szensztackie liczące po 10 osób/rodzin.
Opiekunowie grup to p. Beata Klang i p. Mariusz Sylwestrzak.
Msza Św. z udziałem grup Szensztackich odbywa się raz w miesiącu – 18 dnia danego miesiąc.
Więcej o Apostolacie Pielgrzymującej Matki Bożej można przeczytać na stronie: www.szensztat.pl

BRACTWO SZKAPLERZNE 
Należą osoby, które podczas rekolekcji wielkopostnych  w 2022 roku przyjęły Szkaplerz karmelitański. Spotkają się na Mszy Św. 16 dnia każdego miesiąca.